Diren Çakmak

1 Kasım 1977’de Adana’da doğmuştur. Ortaokul ve liseyi TEV Özel Tarsus Lisesi’nde okumuştur. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde, yüksek lisans ve doktora öğrenimini Ankara Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi dalında tamamlamıştır. Lisans öğreniminden sonra bir yıl kadar serbest mihmandarlık yapmıştır. 2001-2005 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nde çalışmıştır. 2005-2008 yıllarında Çankaya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde araştırma görevlisi ve doktor araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2008’de Hitit Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’ne yardımcı doçent olarak geçmiştir. 2017’de Siyasi Hayat ve Kurumlar alanında Üniversitelerarası Kurul’dan doçentlik unvanı almıştır. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir. Osmanlıca matbu metinleri Latinize edebilmektedir. Tanzimat sonrası Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi siyasal ve toplumsal hayat ve kurumları ile İsrail siyaset düşüncesi başlıca çalışma alanlarıdır. Tek yazarlı eserler vermektedir. Makale ve bildirilerinin yanı sıra bilimsel kitapları vardır. Kitapları şunlardır: Forum Dergisi (1954-1960) (Libra Kitap, 2010), Osmanlı İktisat Düşüncesinin Evrimi: Societas ve Universitas Gerilimi (Libra Kitap, 2011), Hitit İmparatorluğu’nun Toplumsal ve İktisadi Yapısı (Libra Kitap, 2012), Osmanlı İmparatorluğu’nun Kapitalistleşme Tecrübesi ve Telif Haklarının Gelişimi (Libra Kitap, 2014), Hürriyet Partisi (1955-1958) (Libra Kitap, 2016).


Yayınlanmış Kitapları