M. Emre Kılıçaslan

M. Emre Kılıçaslan 1978 yılında doğdu. Öğrenim hayatı Çorum ve Samsun’da geçti. 2013 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde savunduğu Avusturya Lloyd Vapur Kumpanyası’nın Osmanlı İskelelerindeki Faaliyetleri başlıklı tezle doktorasını tamamladı. Halen Ordu Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde çalışmakta olan Kılıçaslan, XIX. yüzyıl Osmanlı Denizciliği, Osmanlı Deniz Hukuku ve Denizcilik Müesseseleri alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.

Yayınlanmış Kitapları