Osmanlı Modernleşmesinde Yabancılar - Leh ve Macar Mültecileri

Mülteciler Meselesi sırasında, Ahmet Refik’in deyimiyle, “Türkiye’nin diplomasi tarihine şeref verebilecek mahiyette” bir olay yaşanmıştır. Bu olayla Osmanlı devlet adamları önemli bir diplomasi sınavı vermişlerdir. Bu diplomasinin en önemli sonucu, Kırım Harbi için İngiltere ve Fransa gibi çok önemli iki müttefik kazanılmasıdır. Mesele halledildikten sonra mültecilerin büyük bir kısmı ülkelerine dönmüş, bir kısmı da ülkelerine dönmeyerek Osmanlı topraklarında kalmayı seçmişler ve Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmişlerdir. Osmanlı Devleti’ne sığınan mülteciler arasında başta, çeşitli rütbelere asker ve subay bulunmaktaydı. Yine doktor, eczacı, mühendis, makinist, haritacı, ekonomist, müderris, kimyacı, ressam gibi önemli mesleklerde yetişmiş insanlar ile değirmenci, berber, mücellit, terzi, at uşağı inşaat ustası, marangoz, itfaiyeci gibi mesleklere sahip, sanat ve zanaat sahibi kişiler söz konusuydu. Leh ve Macar mültecileri en önemli etkisi şüphesiz Osmanlı modernleşmesine bir anlamda yeni bir soluk getirmelerinde görülür. Osmanlı Devleti’nin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacının bir kısmını da karşılamışlardır. Osmanlı Devleti’ni kendi devleti, Osmanlı toprağını da kendi toprağı olarak gören mülteciler, devlete ve vatana sevgi ve bağlılık göstermişlerdir. Devletin ihtiyaç duyduğu birçok alanda önemli çalışmalara imza atmışlardır. Ortaya koyduklarının etkileri de Osmanlı dönemini de aşarak Türkiye Cumhuriyeti dönemine ulaşmıştır.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Osmanlı Modernleşmesinde Yabancılar - Leh ve Macar Mültecileri

Yazar:
Musa Gümüş
Dizi Adı:

Tarih: 301

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

280

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-24-4

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

1848 İhtilâlleri ve Macar ve Leh Mültecileri'nin Osmanlı Devleti'ne Sığınması

Mültecilerin Osmanlı topraklarında Sevk ve İskânı

BİRİNCİ BÖLÜM YAPISAL DÖNÜŞÜM

A. Leh ve Macar Mültecileri ve Osmanlı Devleti'nde Yapısal Modernleşme

Ordu-Askerlik

Murat Paşa (General Józef Zachariasz Bem)

Mehmet Sadık Paşa (Michal Czaykowski)

Nihad Paşa (Seweryn Bilinski)

Muzaffer Paşa (Wladyslaw Czajkowski)

Sefer Paşa (Wladyslaw Koscielski)

Alfred Rüstem Bey (Alfred Bilinski)

İskender Paşa (Antoni Aleksander İlinski)

Avrat Mehmet, Akbaba, Kara Avcı (Karol Brzozowski)

Ömer Naili Paşa

İsmail Paşa (General György Kmety)

Ferhad Paşa (General Baron Maximillian Stein)

Hurşit Paşa (Richard Debaufre Guyon)

Tevfik Bey (Theofil Lapinski)

Wojciech Chrzanowski

Tadeusz Orzechowski (Oksza, Oksza-Orzechowski)

Langi Bey (Marian Langiewicz)

Jaroslaw Romer Merczynski

Monastyrski Sas (ya da Monastyrski-Sas) Ludwik

Tıp (Sağlık)

Macarlı Dr. Abdullah Bey (Dr. Karl Edvard Hammerschmildt)

Bonkowski Paşa

Tabip Murat Bey

Władysław Jabłonowski

Tabip Hüseyin Bey (Scneider)

Stanislaw Drozdowski

Rudolf Gutowski

İKİNCİ BÖLÜM FİKRÎ DÖNÜŞÜM

Osmanlı Düşünce Dünyasında Mülteciler

Mustafa Celaleddin Paşa (Konstanty Borzecki)

İlk Görevleri

Eski ve Yeni Türkler: Türk Milliyetçiliğinin Tarihî, Filolojik ve Etnolojik Kaynağı

Polonyalı Hayreddin (Karol Karski)

Yüzyıl Türk-Alman İlişkileri ve Polonyalı Hayreddin Bey

Şûra-yı Devlet, Millet Meclisi ve Polonyalı Hayreddin Bey

Polonyalı Hayreddin Bey ve Latin Alfabesi

Kont Leon Valerian Ostrorog

Konferansları

Türk Ruhiyatı

İnkılâp

Leh- Macar Mültecileri, (Genç Osmanlılar, Jöntürkler ve İttihat ve Terakki)

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN