İsmail Hüsrev Tökin – Siyasi ve İktisadi Düşünceleri

İsmail Hüsrev Tökin (1902-1993), gençliğinde Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’na üye olmuş, Sovyetler Birliğinde öğrenim görmüş, Türkiye’nin ilk Marksist iktisatçılarından ve Kadro dergisinde yazılar kaleme almıştır. Tökin’in adını günümüze taşıyan Kadro dergisinde yapmış olduğu çalışmalar olmuştur. Tökin, bu dergide milli iktisat ve devletçi politikaların ne şekilde geliştirilebileceği yönünde fikirler beyan etmiş, liberalizme karşı çıkmış ve sosyolojik incelemelerde bulunmuştur. Sonraki yıllarda ise düşüncelerinde önemli değişimler gerçekleşmiştir. Bu kitap, Tökin’in siyasi ve iktisadi düşüncelerini, bu düşüncelerini ne şekilde temellendirdiğini ve düşüncelerinin zaman içerisindeki değişimini incelemeyi amaçlamaktadır. Bununla beraber, Tökin’in yaşam öyküsü de düşüncelerine ışık tutacağı inancıyla inceleme kapsamına alınmıştır. Tökin’in yazıları üzerinden 1930 ve 1990 yılları arasında meydana gelen önemli dönüm noktalarına şahitlik etmekteyiz.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

İsmail Hüsrev Tökin – Siyasi ve İktisadi Düşünceleri

Yazar:
Murat Bilgili
Dizi Adı:

Tarih: 307

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

332

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-30-5

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

SUNUŞ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Amaç

Yöntem

Sınırlılıklar ve Kapsam

BİRİNCİ BÖLÜM

YAŞAM ÖYKÜSÜ VE KADRO ÖNCESİ YAZILARI

Yaşam Öyküsü

Yaşam Öyküsü Oluşturulurken Kullanılan Kaynaklar

Yaşam Öyküsü

Kadro Öncesi Yazıları

Felsefe ve Sosyoloji

İktisat Eğitimi

Kooperatifçilik

İKİNCİ BÖLÜM

KADRO YAZILARI

Kadro Dergisi ve 1930'ların Konjonktürü

1930'ların Siyasal ve Ekonomik Koşulları

Kadro Dergisi'nin Kuruluşu ve Amacı

Kadro Dergisi ve İktidar Arasındaki İlişki

Kadro Dergisi'nin Kapanması

İsmail Hüsrev Tökin'in Algısıyla Kadro Dergisi

Tökin'in Bakış Açısıyla Kadro Dergisi'nin Kuruluşu ve Dünya Görüşü

Tökin'in Kadro'ya Yöneltilen Eleştirilere Yanıtı

Kadro Dergisinin Kapanmasına İlişkin Tökin'in Yorumu

İsmail Hüsrev Tökin'in Benimsemiş Olduğu Teorik Bakış Açısı ve Araştırma Yöntemi

Türkiye'de Köy İktisadı

Türkiye Köy İktisadiyatında Toplumsal Dağılma ve Farklılaşmalar

Türkiye Köy İktisadiyatında Borçlanma Şekilleri

Doğal İktisat Sistemi ve Anadolu'da Bir Köy Tip

Türkiye'de Feodalizm

Türkiye'de Derebeylik Rejimi

Türkiye'de Toprak Ağalığı

Doğu İllerinde Derebeylik

Toprak Reformu

Dünya Buhranı

Dünya Buhranının "Metropol Ülkeler"e Etkisi

Dünya Buhranının Sömürge ve Yarı-Sömürgelere Etkisi

Milli İktisat

Emperyalizmin Türkiye'nin Milli İktisadına Etkisi

Milli İktisat Bütünlüğü ve Pazar Sorunu

Devletçilik ve Planlama

Milli Kurtuluş Devletçiliği

Planlama ve Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

Para Politikaları

Gümüş Sorunu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KADRO SONRASI DÖNEMDE İSMAİL HÜSREV TÖKİN'İN ÇALIŞMALARI

Liberalizm ve Devletçilik Kavramlarına Yeni Bir Bakış

Türkiye'de Modern Ekonominin Doğuşu Üzerine

Kapitülasyonlardan Tanzimat'a

Tanzimat ve Sonrası

"Mutedil" Devletçilik

. Vedat Nedim Tör ile Liberalizm Üzerine Bir Tartışma

Hilmi Ziya Ülken'le "İş" Kavramı Üzerine Bir Tartışma

Savaş Ekonomisi Üzerine Düşünceleri

Savunma Ekonomisi

Hububat Siyaseti ve Fiyat Müdahaleleri

"Milli Şef" İsmet İnönü Üzerine

Demokrat Parti'nin İktisadi Siyaset Sistemi

1960'lı Yıllara Ait İktisadi Değerlendirmeleri

Son Dönem Değerlendirmeleri (1981-1993)

SONUÇ

FOTOĞRAFLAR

KAYNAKÇA

DİZİN