Diren Çakmak

1 Kasım 1977’de Adana’da doğmuştur. Ortaokul ve liseyi TEV Özel Tarsus Lisesi’nde okumuştur. Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde, yüksek lisans ve doktora öğrenimini Ankara Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi dalında tamamlamıştır. Lisans öğreniminden sonra bir yıl kadar serbest mihmandarlık yapmıştır. 2001-2005 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nde çalışmıştır. 2005-2008 yıllarında Çankaya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde araştırma görevlisi ve doktor araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2008’de Hitit Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’ne yardımcı doçent olarak geçmiştir. Halen Hitit Üniversitesi’nde çalışmaktadır. 2017’de Siyasi Hayat ve Kurumlar alanında Üniversitelerarası Kurul’dan doçentlik unvanı almıştır. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir. Osmanlıca matbu metinleri Latinize edebilmektedir. Osmanlı-Türk modernleşmesi, Türk siyasal hayatı ve antisemitizm çalışma alanı olup, uygarlıklar tarihi ve din sosyolojisi ilgi alanını oluşturmaktadır. Tek yazarlı eserler vermekte, Türkçe eser vermeyi öncelikli saymakta ve disiplinlerarası araştırma yapmayı önemsemektedir.


Yayınlanmış Kitapları