Fatih Gencer

Fatih Gencer, 1980 yılında Bitlis’te doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Bitlis’te tamamlamıştır. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. 2003 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olmuştur. Yüksek lisansını 2006 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktorasını 2011 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. 2011 yılında Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2019 yılında Yakınçağ Tarihi alanında doçentlik unvanını almıştır. Halen Bitlis Eren Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yayınlanmış Kitapları

  • Bitlis ve Muş’un Son Beyleri Alaaddin Paşazadeler
  • Soykırım Tezinin Oluşum Süreci’nde Amerikan Yakın Doğu Yardım Komitesi, 2006.
  • Tahdîd-i Hudûd-ı İraniyeye Me’mûr Derviş Paşa Lâyihası, (çevrim yazı) 2016.
  • İngiliz Konsolos James Brant’ın Gözüyle Doğuda Değişim Yılları, (1836-1852), 2018.