Gazeteciliğin Dönüşümü ve Türkiye’nin Basın Profili

Geçmişi iki yüzyıla varan Türk basını, neredeyse her dönem, kendisine biçilen siyasal iktidarın (ya da askeri vesayetin) yardımcılığı görevini yerine getirmek zorunda kalmıştır. Ancak Türk basını 2000’li yıllardan itibaren farklı bir fazı tecrübe etmektedir. Yıllar süren ancak kurgu olduğu ortaya çıkan davalar, Cemaat’in FETÖ’ye evrilişi ve daha pek çok tersyüz oluşta gazetecilik (dar alanda kalan istisnalar dışında) bir mekanizmanın dişlileri olmaktan öteye gidememiştir. Bu kitap bir yandan mesleğin dünya genelinde doğuşu ve gelişim süreçlerini, Türkiye özelinde de basının egemen siyasi, sosyal ve ekonomik politikalarla nasıl bir dönüşümden geçerek yeniden yapılandırıldığını ele almaktadır. Bu kapsamda aşama aşama olaylarla, çeşitli raporlar, döneme tanıklık eden köşe yazıları, ulusal ve uluslararası araştırmalarla Türkiye’nin Basın Profili ortaya çıkarılmıştır; ayrıca gazetecilerin bireysel sorumluluğuna odaklanan bir alan araştırmasıyla, Türk basının özeleştirisi okuyuculara sunulmuştur.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Gazeteciliğin Dönüşümü ve Türkiye’nin Basın Profili

Yazar:
Nur Esra Atmaca
Dizi Adı:

Tarih: 313

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

250

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-37-4

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

GAZETECİLİK OLGUSU VE GELİŞİM SÜREÇLERİ

Gazeteciliğin Doğuşu

Türk Basın Tarihi

İlk Gazeteler

Gazeteciliğin Gelişim Süreçleri

Liberal Dönem

ABD Liberal Dönemi

İngiltere Liberal Dönemi

Liberalizm Etkisinde Fransız İhtilali

Liberal Dönemde Osmanlı Basını

Propaganda (Totaliter Rejimler) Dönemi

Sovyet, İtalyan, İspanyol ve Alman Totaliter Rejimleri

Propaganda Döneminde Osmanlı Basını

Toplumsal (Sosyal) Sorumluluk Dönemi

Yeni Bir Dünya Düzeni Arayışı

Batı Basınında Özdenetim ve Örgütlenme

Toplumsal (Sosyal) Sorumluluk Döneminde Türk Basını

İKİNCİ BÖLÜM

NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE TÜRKİYE'DE GAZETECİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ

Küreselleşme ve Basın

Basında Dönüşüm Etkileri

Etik Kodların İhlali ve Yeni Kavramlar

Yandaş Medya

Havuz Medyası

Candaş / Yoldaş Medya

Paralel Medya

Gazetecilerin Tanıklığı

Türk Basınında Kutuplaşma Gerçeği

Dönüşümün Sayısal Göstergeleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GAZETECİLİK ALAN ARAŞTIRMALARI

Basın Çalışanlarının Özeleştirisi

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Grafiklerle Sonuçlar

Araştırma Sonuçları ve Değerlendirme

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN

Basından