Atatürk Döneminde Madencilik (1923-1938)

28 Ağustos 1934 tarihinde Son Posta gazetesindeki bir ilan Atatürk Döneminde madenciliğin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların milli bir mesele olarak görüldüğünü ortaya koyar.
“Ergani’den Mersin’e.
Eğer Ergani Mersin’e bakır gönderebilirse Mersin’den de bu memlekete altın akacaktır.
Bu vecizeyi kıymetlendirmek için Ergani istikraz tahvillerini kapışalım. Bu tahviller hariçten memlekete altın akımına sebep olduktan başka, sahiplerini de:
1.Zengin yapar
2.Paralarını emniyete alır
C Serisi Tahvilleri Yarın Satışa Çıkıyor.”

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Atatürk Döneminde Madencilik (1923-1938)

Yazar:
Hilal Karavar
Dizi Adı:

Tarih: 309

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

300

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-33-6

İÇİNDEKİLER

TABLO ve GRAFİK LİSTESİ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR

GİRİŞ

I. BÖLÜM

II. MEŞRUTİYET'TEN CUMHURİYET'E TÜRKİYE'DE MADENCİLİK (1908-1922)

Osmanlı'da Madencilik Hareketinin Başlangıcı: 19. Yüzyılda Osmanlı'da Madencilik Hareketleri

Yabancı Sermaye İmtiyazındaki Osmanlı Madenciliğinin Durumu

Simli-Kurşun Madenlerinde Fransız Hâkimiyeti

Osmanlı'da Bakır Madeninin Durumu

İngiltere Hâkimiyetinde Osmanlı Krom İşletmeleri

Fransa Zonguldak Kömür Havzasında

Diğer Maden İmtiyazları

I. Dünya Savaşı Sırasında Almanların Gözünden Osmanlı Madenleri

Milli Mücadele Döneminde Madenciliğin Durumu

II. BÖLÜM

CUMHURİYET'İN İLANINDAN DÜNYA EKONOMİK BUHRANINA TÜRKİYE'DE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİ (1923-1931)

Hükümet Programlarında Madenciliğin Geliştirilmesi İle İlgili Kararlar ve Meclis Görüşmeleri

Devlet Destekli Özel Sermaye: Türkiye İş Bankası'nın Madencilik Alanındaki Faaliyetleri

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

Demiryollarının Madenciliğin Geliştirilmesinde Rolü

Madencilik Alanında Türk Uzmanlar Tarafından Hazırlanan Raporlar

Şakir Kesebir Planı

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin Düzenlediği Sanayi Kongresi Raporlarında Madencilik

Madenciler Birliği Tarafından Hazırlanan Rapor

1923-1931 Yılları Arasında Maden İmtiyazları

1929 Dünya Ekonomik Buhranın Etkilerini Azaltmak İçin Alınan Ekonomik Tedbirler

III.

BÖLÜM DEVLETÇİLİKLE İLGİLİ UYGULAMALARIN MADENCİLİĞE YANSIMALARI (1931-1938)

Yabancı Uzmanların Gözünden Türk Madenciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sovyet Uzmanlar Tarafından Hazırlanan Raporlar

Hines Raporu

Profesör Granigg'in Zonguldak Kömür Havzası Raporu

Page Raporu

Dr. M. Von der Porten Raporu

Devletçilik İlkesine Geçişte Birinci Beş Yıllık Sanayi Kalkınma Planı ve Madencilik

Dış Piyasaların Analizi ve Türk İhraç Mallarının Korunması Amacıyla Türkiye Dış İşleri Milli Ofisleri Dairesi'nin Kurulması

Devletçilik İlkesinin Uygulanmasında Bankaların Rolü

Sümerbank'ın Kuruluşu

Etibank'ın Kurulması ve Faaliyetleri

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

İkinci Beş Yıllık Sanayi Planında Madencilik

Devletçilik İlkesinin Madencilikte Uygulanması

Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Türk Anonim Şirketi ve Kükürt Fabrikasının Kuruluşu

Ergani Bakır Madeninin Ekonomiye Kazandırılması

Doğu Karadeniz Bölgesinde Ekonomik Canlanma İçin Kuvarshan ve Murgul Bakır İşletmesi

Zonguldak Kömür Havzası İçin Alınan Tedbirler

Kömür Havzasının Devletleştirilmesi

Sömikok Endüstrisi/Türk Antrasit Fabrikası

Linyit Kömürü Alanında Yaşanan Gelişmeler

Linyitin Ekonomik Değer Olarak Kullanımının Sağlanması

Demir Madeni Arama Çalışmaları

Karabük Demir-Çelik Fabrikasının Kuruluşu

Petrol Arama Faaliyetleri

Altın Arama Faaliyetleri

Dış Ticaret Ödemelerinde Önemli Bir Takas Aracı Olan Krom

Fethiye Şirketi Madeniyesi Türk Anonim Şirketi

Şark Kromları Türk Anonim Şirketi

Balye-Karaaydın Şirketi ve Simli Kurşun-Çinko Madenleri

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN