Osmanlı Kıyılarındaki Batı: Avusturya Lloyd Buharlı Kumpanyası

Deniz nakliyatı tarihin her döneminde önemli yer tutmuştur. Buharlı gemilerin ortaya çıkışıyla beraber, Modern dönemin devletleri için istikrarlı bir deniz nakliyat ağına sahip olabilmek yalnızca güçlü devlet olabilmek için değil, ayakta kalabilmek için de elzem hale gelmiştir. Modern zamanların getirdiği bir diğer değişiklik ise ulus devlet yapısının imparatorluklar aleyhine gelişmesiydi. Bünyelerinde bulunan ulusların ayrılıkçı çabalarının önüne geçmek isteyen imparatorluklar merkezîleşmek zorunluluğu hissediyorlardı. Merkezîleşebilmek içinse sağlıklı bir ulaşım ve iletişim ağı gerekliydi. Avusturya Lloyd Buharlı Nakliyat Kumpanyası, 1836 yılında, Avusturya sınırları dâhilinde bulunan liman kenti Trieste’de kuruldu. Kuruluş bildirgesinde temel amacını Doğu limanlarıyla Avusturya limanları arasında buharlı iletişimi sağlamak olarak açıklıyordu. Modern zamanların tehditleriyle boğuşan iki kadim imparatorluk arasındaki deniz bağlantısını kurmak. Bu araştırma Avusturya Lloyd’un kuruluşu, kuruluş amaçları ekseninde Osmanlı kıyılarındaki faaliyetleri ve Osmanlı-Avusturya ilişkilerine etkilerini konu edinmektedir. Metnin irdelediği bir diğer husus ise Batı’nın Osmanlı imgelemindeki izdüşümünü, Avusturya Lloyd üzerinden tespit etmektir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Osmanlı Kıyılarındaki Batı: Avusturya Lloyd Buharlı Kumpanyası

Yazar:
M. Emre Kılıçaslan
Dizi Adı:

Tarih: 312

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

312

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-36-7

İÇİNDEKİLER

TABLO, GÖRSEL VE HARİTALAR LİSTESİ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR

GİRİŞ

Buhar Gücü ve İlk Buharlı Gemiler

Buharlıların Getirdiği Toplumsal ve Ekonomik Değişmeler

BİRİNCİ BÖLÜM AVUSTURYA LLOYD KUMPANYASI'NIN TARİHÇESİ

Lloyd Markasının Oluşumu ve Avusturya Lloyd'un Kuruluşu

Avusturya Lloyd'un Doğduğu Kent: Trieste

Avusturya Lloyd Buharlı Departmanı'nın Kuruluşu

Avusturya Lloyd'un Avusturya Hükümetiyle İlişkileri

Kuruluş Yıllarında Hükümet Desteği ve Şirket İmajı

Avusturya Karantina Kanunları ve Buharlılar

Kuruluş Döneminde Mali Kriz

Klemens von Metternich ve Buharlılara Yaklaşımı

İmtiyazlı Avusturya Tuna Buharlı Nakliyat Kumpanyası

Tuna Buharlı Kumpanyası'nın Karadeniz Seferleri

Tuna Buharlı Kumpanyası ve Avusturya Lloyd Kumpanyası

Avusturya Lloyd'un Uzak Doğu Seferlerine Dâhil Olması

Trieste'de Lloyd Tersanesi'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Lloyd'un Buharlı Filosunu Yenilemesi

. Lloyd ve Rakipleri

XX. Yüzyıla Girilirken Kumpanya'nın Genel Durumu

I. Dünya Savaşı ve Avusturya Lloyd Kumpanyası'nın Ortadan Kalkması

İKİNCİ BÖLÜM

AVUSTURYA LLOYD'UN OSMANLI DEVLETİ'NDEKİ ÖRGÜTLENMESİ

Osmanlı Sularında İlk Lloyd Buharlıları

Osmanlı İskelelerinde Lloyd Acentehaneleri

Lloyd'un Osmanlı'daki Sigorta İşlemleri

Osmanlı'da Avusturya Postaları ve Lloyd

Lloyd'un Osmanlı'daki Mekânsal Organizasyonu

Acentehaneler ve Kömür Depoları

İskele, Fener ve Şamandıralar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AVUSTURYA LLOYD KUMPANYASI'NIN OSMANLI SULARINA GİRİŞİ

Osmanlı Sivil Denizciliği

Lloyd'un Karadeniz'e Girişi

Kırım Savaşı Dönemi'nde Lloyd ve Osmanlı

Lloyd'un Karadeniz Nakliyatındaki Yeri

Lloyd'un Akdeniz'e Girişi

Akdeniz Nakliyat Ağında Yer Edinme Süreci

Lloyd'un Akdeniz Nakliyatındaki Yeri

Lloyd'un Osmanlı Sularındaki Nakliyatı ve Osmanlı Bürokrasisiyle İlişkileri ;

Osmanlı'nın Arzusu Dışında Gerçekleştirilen Nakliyat

Osmanlı Arzusuyla Gerçekleştirilen Nakliyat

Asker ve Cephane

Göçmenler

Avusturya Boykotu ve Lloyd

SONUÇ

EKLER

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN