Elif Yılmaz Şentürk

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Elif Yılmaz Şentürk, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nü bitirdikten sonra, aynı yıl mezun olduğu bölümde yüksek lisansa başladı. 2008-2012 yılları arasında eski adı Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi olan SALT Araştırma’da arşiv sorumlusu olarak çalıştı. 2010 yılında “Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde Bulunan Girit Belgelerinin Uluslararası Arşiv Standartlarına Göre Tanımlanması” adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. 2012 yılında, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında “Osmanlı Belgeleri İçin Bir Üstveri Standardı Çalışması: Meşihat Arşivi Örneği” adlı teziyle doktorasını tamamladı. Ulusal ve uluslararası akademik yayınları ile yayınlanmış Osmanlıca çevirileri bulunan Yılmaz Şentürk, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Özel Arşivler, Osmanlı Paleografyası, Arşivcilik Literatürü, Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı derslerini vermektedir.

Yayınlanmış Kitapları