Toplu Makaleler V – Sosyal, Kültürel, Siyasi Yönleriyle Türk Yahudileri

Son yirmi yıl zarfında Türk Yahudileri hakkında çok sayıda popüler ve akademik evsaflı inceleme yayınlanmışsa da, araştırılması gereken daha çok sayıda bakir alanının mevcut olduğu aşikardır. Bu kitapta geç Osmanlı dönemi, Cumhuriyet’in Tek Parti dönemi, çağdaş Türkiye’de antisemitizm, Siyonizm, ve İsrail’e göç gibi değişik alanları kapsayan, çoğu daha önce yayınlanmamış makaleler bir araya getirilmekte. Türk Yahudi toplumunun tarihi, kültürü ve Devlet ile olan ilişkilerini mercek altına alan bu kitap bu alandaki akademik literatüre mütevazı bir katkı sağlamakta.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Toplu Makaleler V – Sosyal, Kültürel, Siyasi Yönleriyle Türk Yahudileri

Yazar:
Rıfat N. Bali
Dizi Adı:

Tarih: 338

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

460

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-39-8

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖZEL TERİMLER

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM: GEÇ OSMANLI DÖNEMİ

Hasköy Yangını (13 Mart 1908)

Bir Yahudi Dayanışma ve Yardımlaşma Kurumu Béné Bérith

XI. Bölge Büyük Locası'nın Tarihçesi ve Yayın Organı Hamenora Dergisi

Béné Bérith Cemiyeti'nin Kütüphanesi

Edirne Béné Bérith Acharon Locası'nın "Danon" Kütüphanesi

Bir Yahudi Malî ve Sosyal Yardımlaşma Kurumu: Dersaadet Küçük İstikrazat Sandığı T.A.Ş.

İKİNCİ BÖLÜM: CUMHURİYET'İN TEK PARTİ DÖNEMİ

1930 Yılı Belediye Seçimleri ve Serbest Fırka'nın Azınlık Adayları

Nazilerin İktidara Gelmeleri ve İstanbul'da Nazilere Karşı Bir Boykot Teşebbüsü

1938 Yılı İtibariyle Türkiye Yahudilerinin İktisadi Durumu

Nazi Almanyası'nın Türkiye'de Yandaş Hükümet Kurma Planı: Orient Stern (Şark Yıldızı) Harekâtı

Nazi Almanyası Yabancı İstihbarat Şefi Walter Schellenberg ve Türkiye Hakkındaki İfadesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ANTİSEMİTİZM VE TÜRKİYE

Türkiye'de Antisemitizm

Türkiye'de Antisemitizm – Yeni Bir Fenomen mi, Yoksa Bir Tekrar mı?

Türkiye'deki Olumsuz İsrail Devleti Algısı ve Sebepleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SİYONİZM VE TÜRK YAHUDİLERİNİN İSRAİL'E GÖÇLERİ

Siyonist Şiirler ve Halk Şarkıları

"Aprontaremos Las Validjas" - "Valizleri Hazırlayalım [mı?]"

Türk Yahudilerinin İkilemi

BEŞİNCİ BÖLÜM: İKİ BİYOGRAFİ

Türk Havacılık ve Tıp Tarihi ile İlgili Bir Belge: Dr. Bohor Aleksandro Israel (1887-1967)

Edirne Yahudi Cemaati Başkanı Yuda Romano (1901-1988)

ALTINCI BÖLÜM: BİR TOPLUMSAL MESELE

Kısa Süren Bir Tartışma: Yahudi Genç Kızlar ve Drahoma Meselesi

YEDİNCİ BÖLÜM: BİR HATIRATIN MEÇHUL AKIBETİ

Diş Hekimi Sami Günzberg'in Hatıratı

SEKİZİNCİ BÖLÜM: KAMUSAL ALANDA TEMSİLİYET

"Kendimizi Geniş Topluma Tanıtmamız Lazım"

DOZUNCU BÖLÜM: ÜÇ "AYKIRI" PORTRE

Hasköylü Mordehay Yanni (Mordi)

Hamal Roberto Hatemo (Beto)

Eskici Jak Yanni

ONUNCU BÖLÜM: ÇOK PARTİLİ DEMOKRASİ DÖNEMİ

Varlık Vergi̇si Tartışmaları

Salkım Hanım'ın Taneleri Filmi ve Varlık Vergisi Tartışmaları

Türk Yahudi Gençliği Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye Yahudileri ve İspanya ve/veya Portekiz Vatandaşlığı Meselesi

KAYNAKÇA

DİZİN