Sinan YıldırmazHalen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olan Sinan Yıldırmaz, 1976 yılında Düzce’de doğmuştur. Üniversite eğitimi için girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünün ardından yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Çalışmalarını daha çok Türkiye’nin 1950’li yılları üzerine yoğunlaştıran Yıldırmaz, özellikle toplumsal sınıflar ve siyaset ilişkisi üzerine bu döneme ilişkin birçok yayın yapmıştır. Bu çalışmalarının bir sonucu olarak yazmış olduğu doktora tezi, 2017 yılında I.B. Tauris yayınevi tarafından Politics and Peasantry in Post-War Turkey: Social History, Culture and Modernisation başlığı ile yayınlanmıştır. Uzun süredir yayınlanan Praksis ve İktisat Dergisi’nin yayın kurullarında da yer alan Sinan Yıldırmaz, modern Türkiye çalışmaları yanında özellikle kültür tarihi ve edebiyat sosyolojisi üzerine de çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayınlanmış Kitapları