Muhammed CeylanÇorum’un Bayat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalında tezsiz yüksek lisansını bitirdi ve ardından 2010 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı’nda “H.1249-1253 (M. 1833-1837) Tarihli Şer‘iyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Tahlili (Midilli Adası)” başlıklı tezi ile tezli yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı’nda “Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Mülk ve Vakıf Edinimi (18. Yüzyıl)” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı. 2017 yılından itibaren Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Osmanlıca, Osmanlı Diplomatikası, Osmanlı hukuku, Osmanlı vakıf ve arazi hukuku, emval-i metruke hukuku, gayrimüslimlerin mülk ve vakıf edinimi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayınlanmış Kitapları