Yasin Özdemir1991’de Tekirdağ’da doğdum. 1997’de başladığım Nurettin Ekmekçioğlu İlköğretim Okulu’ndan 2005’te mezun oldum. 2005’te başladığım Tekirdağ Teknik Lisesi, Elektrik-Elektronik Bölümü’nden 2009’da mezun oldum. 2010’da Ege Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kazandım ve 2014’te aynı bölümden mezun oldum. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih bölümünde başladığım yüksek lisans eğitimini 2018’de tamamladım. 2018’de Ege Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde doktora eğitimine başladım. 2013’ten beri birçok sempozyuma, çeşitli konularda yazdığım yazılar ile katıldım. Osmanlı sosyo-ekonomi tarihi, gündelik hayat ile cemaatler arası ilişkilerin tarihi üzerine çalışmalar yapmaktayım.

Yayınlanmış Kitapları