Hakan YücelDoç. Dr. Hakan Yücel Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Lisans programından 1995’de, Yüksek Lisans programından 1998’de mezun oldu. 2006 yılında Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de, “Une identité générationelle-territoriale?: les jeunes d'origine alévie du quartier Gazi d’Istanbul” [Mekânsal-kuşaksal bir kimlik mi? İstanbul Gazi mahallesi Alevi gençleri] başlıklı doktora tezini savunarak sosyoloji alanında doktor ünvanı kazandı. Hâlen Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hakan Yücel’in gençlik sosyolojisi, kent sosyolojisi, popüler kültür, toplumsal hareketler ve azınlık kimlikleri alanlarında araştırmaları bulunmaktadır.

Yayınlanmış Kitapları