Cem Doğan

Cem Doğan 1983 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamlayan Doğan, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda 2002-2006 yılları arasında gördü. 2010 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. M. Kemal Öke’nin danışmanlığında savunduğu Osmanlı İmparatorluğu’nda 1908 Grevleri ve Ta’til-i Eşgâl Kanunu başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini almaya hak kazandı. 2011-2018 yılları arasında bir yandan Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora eğitimini sürdürürken diğer yandan da Ardahan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılının Ocak ayında Prof. Dr. Mehmet Özden’in danışmanlığında savunduğu Dersaadet’te Fuhuş: Mekânlar, Aktörler ve Söylemler (1876-1923) başlıklı teziyle de bilim doktoru derecesini aldı. Halen Iğdır Üniversitesi Tarih Bölümünde dr. öğretim üyesi unvanıyla çalışmakta olan yazar evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Kitapları