Emre Elmas

Emre Elmas, 1987 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan yazar, 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlayan yazar, 2013 yılında bu programdan mezun oldu. Hâlâ aynı anabilim dalında doktora eğitime devam eden yazar, 2012 yılından beri Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazar, tarihyazımı, tarih felsefesi gibi alanların yanında toplumsal tarih, iktisat tarihi ve modernleşme gibi konulara ilgi duymaktadır. Şu an Periferi’de Sanayileşme ve Modernizm başlığı altında erken dönem İstanbul ve Mısır’daki sanayileşme sürecini karşılaştırmalı bir şekilde incelediği doktora tezi üzerine çalışmaktadır. Yazar evli ve bir çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Kitapları