Mehmet Talha PaşaoğluMehmet Talha Paşaoğlu 1986 yılında Samsun’da doğdu. 2005 yılında Ankara Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra, 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2014’te Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında “İran Devrimi ve Şiiliğin Tarihselliği” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Araştırma Görevlisi olarak çalıştığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, “Din-Siyaset İlişkisinin Kurumsallaşması: Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı. Halen, Samsun Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyor.

Yayınlar

  • Din, Devlet, Millet: Diyanet İşleri’nin 95 Yıllık Hikâyesi
  • “İslami Devrim Nedir?: 1979 İran Örneği”,İnsan ve İnsan, Bahar 2019, ss. 307-324.
  • “Nationalist Hegemony over Islamist Dreams: Who Were Shariati and Maududi”,Asian Politics and Policy, Vol 5 No 1, January 2013, ss. 107-124.
  • Richard N. Haass,Foreign Policy Begins at Home, Basic Books, 2013. (Çeviri: Mehmet Talha Paşaoğlu,Yeni Amerika: Dış Politika İçerde Başlar, Tuti Kitap, 2014.)
  •  “‘Türkiye Müslümandır’ Söylemi Üzerine”,Taraf Gazetesi,5 Kasım 2010.
  • “Pangaltı ve Kurtuluş'ta Milliyetçi Sokak İsimleri”,Agos Gazetesi,22 Mayıs 2009.