Yeni Harflerle Hanımlar Âlemi (1914) - Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri - Talepler, Engeller, Mücadele - Cilt 3

Kendisini “Perşembe günleri çıkar, edebî, ictimâ‘i, resimli hanım gazetesi” olarak tanımlayan Hanımlar Âlemi dergisinin yayın hayatı Hicri takvime göre 1330 [1914] yılında başlamıştır. Haftalık olarak yayınlanan derginin 27 Mart 1330 – 24 Temmuz 1330 tarihleri arasında çıkmış 18 sayısı bulunmaktadır.Derginin yayınlanma amacı hanımları hem eğlendirmek hem de okumayı sevdirmektir. Bu amaç derginin ilk sayısında şu şekilde belirtilmiştir: “Her teşebbüsün tahtında bir maksâd olduğu aşikârdır sözünü hülâsa ederek diyelim ki: Bizim de Hanımlar Âlemî’ni neşretmekten maksâdımız muhterem nisvânımızınterakkî ve tealilerine çalışmak mümkün olduğu kadar âdâb ve nezahet-i kalemiyeden ayrılmayarak hanımlarımıza okumayı sevdirmek, zevk-i mütalaayı tattırmaktır”.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Yeni Harflerle Hanımlar Âlemi (1914) - Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri - Talepler, Engeller, Mücadele - Cilt 3

Yazar:

Elif Yılmaz Şentürk

Dizi Adı:

Tarih: 330

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

404

Ebat:

16 x 24 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-55-8

İçindekiler

Sunuş: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Önsöz: Birsen Talay Keşoğlu

Giriş: Elif Yılmaz Şentürk

Birinci Sayı

Doktor Tavsîyesi

Arz-ı Teşekkür

Bilmece

Dikkat Buyurulması

Maksad ve Meslek

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hanım Mektûbları

Şi‘ir ve Şi‘irin Âtîsi

Hafta Mektûbu

İkinci Sayı

Hep Erkeklerimiz, Dâ’imâ Onlar…

Feminizm

Bir Mektûb

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Anglo-Turkish Society

Hanım Mektûbları

Tecrübedîde Bir Erkeğin Kadınlar Hakkındaki Efkârından

Hafta Mektûbu

Arz-ı Teşekkür

İhtâr-ı Mahsûs

Üçüncü Sayı

Hafta Mektûbu

Bilmece

Görenek…

Hayâl ve Hakîkat

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hanım Mektûbları

Hanımlar Âlemi

Dördüncü Sayı

Doktor Tavsîyesi

Bilmece

Açık Muhâbere

Küçük Sâmiha İçin…

Asâr-ı Mansûre

Asâr-ı Manzûme

Hanım Mektûbları

Hafta Mektûbu

Beşinci Sayı

Doktor Tavsîyesi

Bilmece

Açık Muhâbere

Güzel Çiçekçi

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hûbân-ı Cihân

Hanım Mektûbları

Hafta Mektûbu

Ricâ-yı Mahsûs

Altıncı Sayı

Hafta Mektûbu

Bilmece

Kantocu Kız

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hanım Mektûbları

Yedinci Sayı

Hafta Mektûbu

Yâlân mıydı?

Hamd ve Şükrân

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hûbân-ı Cihân

Hanım Mektûbları

Bilmece

Sekizinci Sayı

Doktor Tavsîyesi

Hanım Mektûbları

Aldığımız Varaka

Açık Muhâbere

Ben Gönlümü Bilmez miyim?

Gelecek Haftaya

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hafta Mektûbu

Bilmece

Dokuzuncu Sayı

Bilmece Mükâfâtları

Hafta Mektûbu

Dikkat Lâzımdır

Benim Zavâllı Şebâbım…

Gelecek Haftaya

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hanım Mektûbları

"Hanımlar Âlemi" İdârehânesi’ne Takdîm

Hanımlar Âlemi

Nazar-ı Dikkate

Bilmece Kuponu Meselesi

Yeni İdârehânemiz

Bilmece

Onuncu Sayı

(Hanımlar Âlemi) Müdüriyetine

Hanımlar Âlemi

Açık Muhâbere

Birinci Numaramız

Şûh Giryân

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Yeni İdârehânemiz ve Mahal-i Tevzî‘miz

Bilmece

On Birinci Sayı

Hafta Mektûbu

Bâb-ı Adâlete

Nazar-ı Dikkate

Bilmece

Gül! Düşünme!

İhtifâl-i Muhteşem

Adel’in Hediyesi

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hûbân-ı Cihân

Hanım Mektûbları

On İkinci Sayı

Bâb-ı Adâlette

Ricâ-yı Mahsûs

Heveskârân-ı Mûsıkîye

Bilmece

Beraber Ağlayalım Gel!

Hâlâ seviyor mu idim?

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hanım Mektûbları

Hafta Mektûbu

On Üçüncü Sayı

Açık Muhâbere

Alâkadârânın Nazar-ı Dikkatine

Muhâbere ile

"Ma‘lûmât" Refîkimiz

Kıymetli bir Yâdigâr

Bilmece

Şu Güzel Kalpli İçin

Ümîd-i İstikbâlimiz Hanımlarımızdır

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hûbân-ı Cihân

Sinirli Hanım

Hanım Mektûbları

Teşekkür

On Dördüncü Sayı

Hanımlar Âlemi sâhib-i imtiyâzı Mehmed Âsaf Beyefendi’ye

Hanımlar Âlemi

Alâkadâr Olanlara

Dikkatle Okuyunuz

Sarıyer’de

Bilmece

Bahâr Gibi Mes‘ûd Olunuz!

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hanım Mektûbları

Hafta Mektûbları

Münevver

On Beşinci Sayı

Birinci Numaramız

Alâkadâr Olanlara

Muhâbere ile

Zaman Kütübhânesi

Ferîd Yahya Eczâhânesi

Cem‘iyet Kırtâsiye Mağâzası

Sarıyer’de

Bilmece

Benim Zavâllı Refîkim

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Neşîde-i Adem

Hanım Mektûbları

Hafta Mektûbu

On Altıncı Sayı

Hafta Mektûbu

Açık Muhâbere

Hissî Su’âller

Bilmece

Bir Îd-i Mübeccel

Sevgili Bayrâğımız İçin…

Çırçır Suyu’nda

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hûbân-ı Cihân

On Yedinci Sayı

Doktor Tavsîyesi

İhtâr-ı Mahsûs

Mübâdele

Bilmece

Verin Zavâllılara!

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hanım Mektûbları

Hafta Mektûbu

Taze havâdis

On Sekizinci Sayı

Nazar-ı Dikkate

Açık Muhâbere

Bilmece

Kadın Vicdânı

Asâr-ı Manzûme

Asâr-ı Mansûre

Hanım Mektûbları

Hafta Mektûbu

DİZİN

Anahtar kelimeler: Kadın Eserleri Kütüphanesi