Ayşe BEDİR, 2007 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans, Felsefe Bölümünde yandal, Çankaya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği alanında formasyon eğitimini tamamlamıştır. 2010’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programını tamamladıktan sonra, 2019 senesinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı programından Doktora derecesini almıştır. 2013 yılından itibaren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu’nda Yüksek Kurum Uzmanı olarak görevini sürdürmektedir. Yakın dönem Türkiye siyasi tarihi, Cumhuriyet Dönemi iletişim ve basın tarihi, Osmanlı Tarihinin kaynakları gibi konularda araştırmalar yapan Bedir’in çeşitli konularda yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Yayınlanmış Kitapları

  • Amerikalı Diplomat Jay Pierrepont Moffat’ın Kaleminden Türk Tarihi (1918-1923)
  • Yakın Dönem Türkiye Siyasi Tarihi ve Karagöz Karikatürleri (1922-1939)
  • "Kınalı-Zâde Ali Çelebi’nin Ahlâk-ı Alâ’î’si ve Tursun Beğ’in Târîh-i Ebü’l-Feth’inde Padişah Anlayışı",Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 2019, 6 (3), ss. 1222-1235.
  • "Sirge Kazası Dikey Boyutta Bir Yerel Tarih Araştırması", (Saim Savaş), Kitap Tanıtım Yazısı,Belleten, Cilt: LXXXII-Sayı:295-Yıl:2018 Aralık.
  • "Türkiye-İsveç İlişkileri (1914-1938) / Turkey-Sweden Relations (1914-1938)", (Evren Küçük), Kitap Tanıtım Yazısı,Belleten, Cilt: LXXXII-Sayı:294-Yıl:2018 Ağustos.
  • "Neferin Adı Yok: Zorunlu Askerliğe Geçiş Sürecinde Osmanlı Devleti'nde Siyaset, Ordu ve Toplum (1826-1839)", (Gültekin Yıldız), Kitap Tanıtım Yazısı, Belleten, Cilt: LXXX-Sayı: 287-Yıl: 2016 Nisan.