Murat Koraltürk

1967 yılında İstanbul’da doğdu. 1990 yılında İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde iktisat doktorası yaptı. Halen aynı üniversitenin İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 19. ve 20 yüzyıllar Türkiye iktisadi ve sosyal tarihi, ticari denizcilik ve deniz işletmeciliği tarihi ile ilgilenmektedir. Kurum ve girişimcilik tarihi konuları da ilgi alanına girmektedir. Çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Kitapları arasında Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odaları (1880-1952), Denizler Kitabevi, İstanbul 2002. Türkiye’de Kılavuz Kaptanlığın Tarihi/History of Turkish Pilotage, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği yay., İstanbul 2004. Haliçte Ulaşım ve Haliç Vapurları Şirketi, İstanbul 2005. Şirket-i Hayriye (1851-1945), İDO yay., İstanbul 2007. 101 Gemi, İDO yay., İstanbul 2008. Buharlı Vapurlardan Deniz Otobüslerine İstanbul’da Deniz Ulaşımı, Varlık yay., İstanbul 2010. Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi, İletişim yay., İstanbul 2011. Türk Loydu Seyir Defteri, Türk Loydu Vakfı yay., İstanbul 2011. Aslan Çimento: İlk Çimento Fabrikamızın Öyküsü 1910-2012, Emre Dölen ile birlikte, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı yay., İstanbul 2013. Şekerbank’ın 60 Yılı: Bizim Hikayemiz Türkiye’nin Hikayesi, İstanbul 2014 ve Kurum ve Sektör Tarihi, İş İnsanı ve Yönetici Hatırat, Biyografi ve Otobiyografi Kitapları Bibliyografyası (1932-2018), Rıfat N. Bali ve Akansel Yalçınkaya ile birlikte, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul 2019 sayılabilir.

Yayınlanmış Kitapları