Eren Deniz Özçin

Eren Deniz ÖZÇİN, 1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lisan eğitimini 2010-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. 2016 yılında kabul edildiği İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’ndan, 2019 yılında İkinci Dünya Savaşı Üzerine Türkiye’de Karikatürler: Yeni Sabah ve Cumhuriyet Gazetesi Örnekleri başlıklı teziyle mezun olmuştur. 2019 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı’nda öğrenimine devam etmektedir.

Yayınlanmış Kitapları