Fatih Damlıbağ

17 Eylül 1977’de Kahramanmaraş’ta doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi programında yüksek lisans eğitimine başladı. 2007 yılında Süleyman KIZILTOPRAK’ın danışmanlığında hazırladığı “Osmanlı Devleti’nde İhracat İçin Pamuk Üretimi (1860-1870)” başlıklı yüksek lisans teziyle bu programdan mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 2011 yılında Ahmet KALA’nın danışmanlığında hazırladığı “Osmanlı Devleti’nde Porselen ve Çini Fabrikaları” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 29 Kasım 2011 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2018 yılında İktisat Tarihi doçenti oldu. Halen aynı üniversitede akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Damlıbağ’ın akademik çalışmaları XIX. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyıla, Türk Sanayileşme Süreci üzerine yoğunlaşmıştır.

Yayınlanmış Kitapları