Elçin Macar

Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesidir. Fener Patrikhanesi (Yorgo Benlisoy ile birlikte), İstanbul'un Yokolmuş İki Cemaati: Doğu Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve Öneriler, (Mehmet Ali Gökaçtı ile birlikte) ve İşte Geliyor Kurtuluş-Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'a Yardımları (1940-1942) başlıklı çalışmaları mevcuttur.


Yayınlanmış Kitapları