Halen İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde doktora programına devam eden Kaan Doğan lisan eğitimini 2014'te Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde, yüksek lisansını ise 2017'de İstanbul Üniversitesi Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Ana Bilim Dalı programında tamamlamıştır. Çalışmalarını bilhassa Osmanlı sarayı merkezli ve saray harcamaları üzerine yoğunlaştırarak devam ettirmektedir.


Yayınlanmış Kitapları