Mithat VuralBergama'da dünyaya gelen Mithat Kadri Vural, temel eğitimini burada tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine ise Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde devam etmiştir. Yüksek Lisans eğitimini “II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Sol Düşünceler”, Doktora eğitimini ise “Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Ermeni Sorunu” başlıklı çalışmalarıyla bitirmiştir.

2009 tarihinden itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde bulunan çeşitli fakültelerde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersleri vermeye başlayan Vural’ın; özellikle Milliyetçilik, Türkiye’de Sağ-Sol Akımlar, Tarih-Roman İlişkisi ve Kemal Tahir, Köy Enstitüleri, Dil-Tarih Tasfiyesi, Tan Gazetesi, Türkiye’de Milli Bir Burjuva Oluşturma Çabaları, Eğitim Sistemi ve Sosyal Bilimler, Hasan Tahsin ve İlk Kurşun Meselesi gibi konular üzerine çeşitli çalışmaları yayınlanmıştır.

Yayınlanmış Kitapları