Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Siirt Sancağında Gayrimüslimler

On dokuzuncu ve yirminci yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşayan Gayrimüslimlerin durumu hakkında genel bir kanaate sahip olabilmek için Osmanlı kentleri üzerinden yapılan mikro düzeydeki çalışmalar yol gösterici olacaktır. Bu çerçevede uzun tarihi boyunca Müslümanlarla birlikte Yahudilere, Ermenilere, Keldanilere, Süryanilere ve Yezidilere ev sahipliği yapan Türkiye’nin kadim şehirlerinden Siirt iyi bir emsal teşkil etmektedir. Bu çalışmada on dokuzuncu yüzyılın sonu ile yirminci yüzyılın başında Siirt Sancağı ve ona bağlı Eruh, Şirvan, Pervari ve Garzan kazalarında yaşayan Gayrimüslim unsurun varlığı tespit edilerek, Osmanlı arşiv belgeleri ışığında mabetleri, eğitim faaliyetleri, hükümetle olan ilişkileri ve sosyal durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Siirt Sancağında Gayrimüslimler

Yazan:

Said Olgun

Dizi Adı:

Tarih: 347

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

170

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-79-4

İçindekiler

Kısaltmalar

Önsöz

GİRİŞ

Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimler

XIX. Yüzyılda Siirt Sancağı

Mülkî Yapı

Demografik Yapı

İhtida Olayları

ERMENİLER

Siirt’te Görev Yapan Ermeni Murahhaslar ve Faaliyetleri

Ermeni Kiliseleri

Ermenilerin Eğitim Faaliyetleri

Ermenilerin Yöneticilerle İlişkileri

Sosyal Hayatta Meydana Gelen Olaylar, Ermenilerin Şikâyetleri ve Asayiş Problemleri

1895 Olayları ve Sonrasında Yaşananlar

Ermenilerin Bedel-i Askerî Vergisinin Ertelenmesi Talebi

1915 Tehcir Kanununun Siirt’te Uygulanması

KELDANİLER VE SÜRYANİLER

Keldaniler

Siirt’te Görev Yapan Keldani Piskoposları

Peter Shawriz

Mikhail Kattula

Peter Mikhail Bartatar

Yakup Mikhail Namo

Joseph Emmanuel Thomas

Adday Şer (Addai Scher)

Keldani Manastır ve Kiliseleri

Mor Yakup Manastırı

Yeni Bir Keldani Katolik Kilisesi İnşası İçin Otuz Altı Yıllık Mücadele

Keldani Mektebi

Asayiş Problemleri ve Çeşitli Konulardaki Şikâyetler

Süryaniler

Fransız Misyonerler

Fransız Misyonerlerin Sahip Oldukları Müesseseler ve Faaliyetleri

Katolik Mezhebinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Faaliyetleri

Asayiş Problemleri ve Şikâyetler

Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri

Yusuf Yunani’nin Öldürülmesi ve Diplomatik Bir Kriz

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN