Salnamelere Göre Burdur (1868-1914)

Salnameler, geçmiş yılların veya bir yılın bütün olaylarını özet olarak bildirmek üzere her sene düzenlenmiş olan eserlerdir. Salnamelere Göre Burdur adlı bu çalışma ağırlıklı olarak Osmanlı döneminde yayınlanan salnamelerin Burdur ile ilgili bölümlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bunun yanında konuyla ilgili Osmanlı arşiv belgeleri ve diğer bazı temel eserlere de başvurulmuştur. Bu çalışmada Konya Vilayet Salnamelerinin yayınlandığı 1868-1914 yılları arasındaki Burdur’un coğrafi, idari, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verilmiştir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Salnamelere Göre Burdur (1868-1914)

Yazar:

Mustafa Ali Uysal

Dizi Adı:

Tarih: 349

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

291

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-83-1

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

KONU VE KAYNAKLAR

GİRİŞ

Burdur Adının Menşei

Osmanlı Öncesi Burdur

Türk Hâkimiyetinden Önceki Dönem

Selçuklu ve Beylikler Dönemi

Osmanlı Döneminde Burdur

I. BÖLÜM COĞRAFİ YAPI

Coğrafi Mevkii

Dağları

Ormanları

Yaylaları

Nehirleri

Gölleri

Burdur Gölü

Diğer Göller

Şifalı Suları

Mesire Yerleri

Av Yerleri ve Av Hayvanları

İklimi

II. BÖLÜM İDARİ YAPI

Sancak Yapısı

Mülki Amirler

Mutasarrıf

Kaymakam

Nahiye Müdürü

Muhta

İdari Birimler

Liva İdare Meclisi

Tahrirat Kalemi

Muhasebe Kalemi

Belediye Meclisi

Defter-i Hakani Kalemi

Tahrir-i Emlak Kalemi

Telgraf ve Posta İdaresi

Evkaf İdaresi

Rüsumat İdaresi

Düyun-ı Umumiye İdaresi

Nafia Komisyonu

Ziraat Odası

Zabıta İdaresi

Nüfus İdaresi

Diğer İdari Birimler

Adli Kuruluşlar

Meclis-i Temyiz ve Hukuk (Hukuk ve Cinayet Temyiz Meclisi)

Ticaret Mahkemesi

Bidayet Mahkemesi

Şer’iye Mahkemesi

Deavi Meclisi

İdari Taksimat

Burdur Kazası’nın Mahalleleri

Burdur Sancağı’nın Kazaları

Asi Karaağaç (Garbi Karaağaç) Kazası

Tefenni Kazası

Burdur Kazası’nın Köyleri

Burdur Sancağı’nın Nahiyeleri

Ağlasun Nahiyesi

Kemer Nahiyesi

İrle Nahiyesi

Gölhisar Nahiyesi

Bucak Nahiyesi

III. BÖLÜM

SOSYAL YAPI

Burdur Sancağı’nın Çeşitli Tarihlerdeki Nüfusu

Dini ve Sosyal Kurumlar

Camiler

Merkez Kazadaki Camiler

Burdur Sancağı’ndaki Camiler

Vakıflar

Hamamlar

Eskiyeni Hamamı

Baltaoğlu Hamamı

Tabak Hamamı

Yenice Hamamı

Yeni Hamam

Hocabali Hamamı

Türbeler

Konak ve Odalar

Koca Oda (Baki Bey Konağı)

Taşoda

Mısırlılar Evi

Çeşmeler

Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifi

Hıristiyan Ziyâretgâhları

Saat Kulesi

İncir Hanı

Diğer Eserler

Eğitim Kurumları

Sıbyan Mektepleri

İbtidâi Mektepleri

Medreseler

Rüşdiyeler

İdâdiler

Kütüphaneler

Sadr-ı Esbak Derviş Mehmed Paşa Kütüphanesi

Küçük Şeyh Mustafa Kütüphanesi

Sa’denzâde Hacı İsmail Ağa Kütüphanesi

Sadrazam Halil Hamid Paşa Kütüphanesi

IV. BÖLÜM

EKONOMİK YAPI

Tarım

Hayvancılık

Madencilik

Sanat Dalları

Dokumacılık

Halıcılık

Gülyağcılığı

Diğer Sanat Dalları

Ticaret

Gelir ve Giderler

XX. Yüzyıl Ortalarında Burdur Ekonomisi

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN