Mustafa Altun Mustafa Altun 01.01.1993 yılında Afyonkarahisar ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi Sakarya’da tamamladı. 2011 yılında Sakarya Lisesi’nden mezun oldu. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü yan dal programını tamamladı. 2019 yılında Sakarya Üniversitesi Tarih Programı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Bilim Dalı’nda, “Yüzyıl Dönümünde Bir Valide Sultan: Safiye Sultan’ın Hayatı ve Eserleri” adlı teziyle yüksek lisans programını tamamlayan Altun’un, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde tarih, kültür, sanat üzerine makaleleri bulunmaktadır.


Yayınlanmış Kitapları