Ercan Çağlayan1980 Bingöl doğumlu Çağlayan, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tarih alanında lisans (2001), yüksek lisans (2008) ve doktora derecesi (2012) aldı. Ocak 2019’da siyasi tarih alanında doçent unvanı alan Çağlayan’ın başlıca ilgi alanları şehir tarihi, milliyetçilik, etnik gruplar, azınlıklar, ulus-devlet, Kemalist modernleşme ve maduniyet çalışmalarıdır. Çağlayan’ın yazı, röportaj ve makaleleriBianet,Bilge Adamlar, Birikim, İçtimaiyat, Milel ve Nihal, Radikal, Şarkiyat, Tarih Okulu, Tarih ve Gelecek, Turkish Studies, Vateve Yeni Türkiye gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. Çağlayan’ın yayımlanmış kitapları şunlardır: Cumhuriyet’in Diyarbakır’da Kimlik İnşası [1923-1950],İletişim Yayınları, 2014;Zazalar: Tarih, Kültür ve Kimlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016;Kemalist Ulus-Devletin İnşası: Eğitim, Kültür, Mekân ve İskân Politikaları, Açılım Kitap, 2018;Cumhuriyet’in Doğu’su: Devlet, Parti ve Toplum, Pınar Yayınları, 2019; "Dünyada Van": Nüfus, Etnisite, Tarih ve Toplum(Der.), İletişim Yayınları, 2019 ve "Burası Muş'tur": Tarih, Toplum, Kültür ve Edebiyat (Ed.), Pınar Yayınları, 2019.


Yayınlanmış Kitapları