İnci Başak Aydın

İnci Başak Aydın, 1993 yılında Almanya’da doğdu. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü’nde başladığı yüksek lisansını, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaynar danışmanlığında “İşgal ve Şehir: Balkan Savaşı’nda Bulgar İşgalinin Edirne’ye Etkileri” başlıklı yüksek lisans tezini vererek 2018 yılında tamamladı.

Yayınlanmış Kitapları