Mehmet Pınar

1979’da Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladı. 2001’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 2002’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’nde Okutman olarak göreve başladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2006’da yüksek lisansını tamamladı. 2012’de Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’nde doktorasını tamamlayarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2017’de sözlü sınavına girerek Doçent unvanını aldı. Trakya’da Siyasi Hayat ve Yahudiler, Grafiker Yayınevi, Ankara 2016. Cumhuriyet Döneminde Mersin ve İçel’de Siyasi Hayat, Hiper Yayınevi, İstanbul 2018 adlı kitapları olan yazarın Şehir Tarihi, Halkevleri, Türk Ocakları ve Tek Parti Dönemi ile ilgili otuza yakın makalesi vardır. Yazar halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yayınlanmış Kitapları