Pakize Çoban Karabulut

1982 Bozkır doğumlu olan yazar, lisans eğitimini 2005 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Öğretmenliğinde tamamladı. Yazar aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünü açık öğretim vasıtasıyla tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise 2008 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde “İzmir’de Dünya Ekonomik Bunalımı Sırasında Tüketim Kültüründe Değişmeler ve Bunalımın Fiyatlar Üzerinde Etkileri” adlı konu üzerinde tamamladı. Doktora eğitimini ise, 2015 yılında, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ege Köylüsünün Sosyo- Ekonomik Durumu” adlı tez çalışmasıyla tamamladı. Akademik hayata ilk olarak, 2009 yılında Bitlis Eren Üniversitesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladı. Aynı bölümde, 2013 yılında Dr. Öğretim üyesi unvanını aldı ve halen aynı bölümde akademik olarak görev yapmaktadır. Yazarın, birçok indekste taranan ulusal ve uluslararası makaleleri mevcuttur. Çalışmaları ağırlıklı olarak, Atatürk Dönemi, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı konularından oluşmaktadır. Birkaç dergide hakemliği bulunmakta ve birçok lisans ve lisansüstü dersleri vermiştir. İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Yayınlanmış Kitapları