İşgal ve Şehir: Galip Devletler - Mağlup Devletler - Balkan Savaşları’nda Bulgar İşgalinin Edirne’ye Etkileri

Savaşları’nı önemli kılan birçok iç dinamik bulunmaktadır. Bu dinamiklerden birisi de Edirne’dir. Edirne, gerek bulunduğu konum ve gerekse tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yeri açısından oldukça önemli bir şehir hüviyetindedir.

20. yüzyılın başında meydana gelen Balkan Savaşları’nda da Edirne, önemini tekrar ortaya çıkarmıştır. Üstelik Balkan Savaşları’nın ikincisi, neredeyse Edirne’yi ele geçirme düellosuna dönüşmüştür.

Bu çalışmada da Bulgar işgaline uğrayan Edirne şehrinin ve insanlarının savaş, kuşatma ve işgal dönemi boyunca ne gibi etkiler içerisine girdiği ve şehrin kısa sürede nasıl bir değişime uğradığı aktarılmaya çalışılmıştır. Bu değişim yalnızca siyasi açıdan ele alınmamış, Edirne halkının yaşadıkları da göz önünde bulundurulmuştur.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

İşgal ve Şehir: Galip Devletler - Mağlup Devletler - Balkan Savaşları’nda Bulgar İşgalinin Edirne’ye Etkileri

Yazar:

İnci Başak Aydın

Dizi Adı:

Tarih: 355

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

181

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-91-6

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİNDE EDİRNE

İKİNCİ BÖLÜM

BALKAN SAVAŞLARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BALKAN SAVAŞLARI VE EDİRNE

Kuşatmanın Gölgesindeki Şehir

Edirne'nin Sukûtu

Edirne'nin Geri Alınması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SAVAŞ SONU MUHASEBESİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

GALİP DEVLETLER, MAĞLUP ŞEHİRLER

ALTINCI BÖLÜM

İŞGALİN SİLİK İZLERİ

1890'dan 1920'ye Edirne Mahalleleri

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN