“Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim” Anadoluculuk ve Köycülük Bağlamında Türkiye Köylü Partisi (1952-1958)

Türkiye’de köycülük tartışmaları köyün kendi referanslarından ve reflekslerinden farklı merkezi otoritenin kontrolünde bir çizgi takip etti. Bu atmosferde Remzi Oğuz Arık, Anadoluculuk çizgisi etrafında edindiği tecrübeleri pratiğe dökmek adına Türkiye Köylü Partisi’ni kurdu. Parti kadroları ve özelde Remzi Oğuz Arık siyasal bir tavır takınarak iktidar olma iddiasından ziyade Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde ötelendiklerini düşündüğü köylü kesimini siyasetin merkezine taşımayı kendilerine görev addettiler. Siyasetin öznesi olarak gördükleri bu kesime merkeziyetçi teamüller yerine Âdem-i Merkeziyetçi bir anlayışla yaklaşmanın Türk siyasetine yeni bir çehre kazandıracağına inandılar. Nüfus dinamikleriyle ve bozulmamış kendine özgü dokusuyla köyü/köylüyü gelenekle modernleşmeyi birleştiren baskın karakter olarak tanımladılar. Bu bağlamda köyden kentlere doğru taşra eksenli teşkilatlanma modeli benimsediler. Türkiye Köylü Partisi’nin Türk siyasi yaşamına kattığı en önemli ivme Köy/köycülüğün daha yoğun bir şekilde siyasetin içinde tartışılmasına kapı aralaması oldu. Tahsin Demiray döneminde Prens Sabahattin’in düşünce örüntüsünü temsil eden Âdem-i Merkeziyetçilik daha baskın bir duruma geldi. Bu dönemde parti teşkilatlanmasında Âdem-i Merkeziyetçilik düşüncesinintezahürlerini daha yoğun bir şekilde görmek mümkündür.

Bu çalışma tek parti döneminde ortaya çıkan vefarkında olmadan üretilen “Orada Bir Köy Var Uzakta” anlayışına karşı “ Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim” imgesiyle merkeziyetçi anlayışları reddederek köyün kendine özgü parametrelerinin yaşama aktarılmasında rol üstlenme iddiasında olan Türkiye Köylü Partisi’nin serencamıdır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

“Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim” Anadoluculuk ve Köycülük Bağlamında Türkiye Köylü Partisi (1952-1958)

Yazar:

Mehmet Pınar

Dizi Adı:

Tarih: 358

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

336

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-95-4

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

REMZİ OĞUZ ARIK'IN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA ANADOLUCULUK VE KÖYCÜLÜK

Remzi Oğuz Arık'ın Hayatı ve Eserleri

Remzi Oğuz Arık ve Anadoluculuk

Remzi Oğuz Arık'ın Köycülük Anlayışı

İKİNCİ BÖLÜM

ANADOLUCULUK EKSENİNDE TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ (1952-1958)

Türkiye Köylü Partisi'nin Kurulmasına Giden Süreç

Türkiye Köylü Partisi'nin Kuruluş Hazırlıkları

Türkiye Köylü Partisi'nin Kuruluşu

Türkiye Köylü Partisinin Kurucuları

Türkiye Köylü Partisi'nin Teşkilatlanması

Partinin Fikir Dünyası ve Köycülüğe Yaklaşımı

Türkiye Köylü Partisi'nde Âdem-i Merkeziyetçi İzler

Türkiye Köylü Partisi'nin 1952 Kongresi ve Siyasete Yansımalar

Türkiye Köylü Partisi'nin Siyaset ile İlişkisi ve TBMM'deki Faaliyetleri

Türkiye Köylü Partisi'nin Dış Politika Yaklaşımı

Kore Savaşı ve Türkiye'nin NATO'ya Girişi

Türkiye Köylü Partisi'nin Balkan Politikalarına Yaklaşımı

Partinin Kıbrıs Sorununa Yaklaşımı

Türkiye'nin Ortadoğu Politikası ve Dış Türkler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ'NDE TAHSİN DEMİRAY DÖNEMİ VE DEĞİŞEN ANLAYIŞ

Tahsin Demiray'ın Hayatı ve Eserleri

Tahsin Demiray Dönemi ve Değişen Siyaset Anlayışı

Tahsin Demiray'da Prens Sabahattin'in Yol İzleri

1954 Seçimlerinde Türkiye Köylü Partisi

Türkiye Köylü Partisi'nin 1954 Kongresi ve Birleşme Tartışmaları

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN