Milli Mücadele Dönemi’nde Asker Firarileri

Modern kitle ordularının gelişmesi sadece itaatkâr yurttaşları değil, aynı zamanda firarileri ve isyancıları da yaratmıştı. Bu da savaşın ve ordunun doğal bir sonucudur. Millî Mücadele Döneminde (1919-1923), Birinci Dünya Savaşının (1914-1918) mirasçısı olarak -güvensizlik ve belirsizlik sonucu genel bir dağılma ortamı içerisinde- orduda açılan gediğin en büyük nedeni asker kaçakları olmuştu. Asker kaçakları, bununla sınırlı kalmamış dönemin suç ve isyanların insan gücünü oluşturmuşlardı. Böylelikle cephe gerisinde, iç-dış güvenliği tehdit etmeye başlamışlardı. Bu çalışmada güvenlik zaafiyeti ve otorite sorununu da yaratan firarileri, tarihsel kanıtlar çerçevesinde saikleri, süreçleri ve sonuçları bağlamında değerlendirme amacı güdülmüştür. Tarihsel süre boyunca bu kimselere İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına ön ayak olan rakamsal bir problem olarak bakılmıştır. Bu çalışma bu kimselerin, sadece suçlu değil, bir birey de oldukları ele alınarak incelenmiştir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Milli Mücadele Dönemi’nde Asker Firarileri

Yazar:

Özlem Çankaya

Dizi Adı:

Tarih: 360

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

331

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-97-8

İçindekiler

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Sivil Bir Tarihe Doğru: Asker Olmadan Savaş Reçetesi Ortaya Çıkamaz

Literatür Değerlendirilmesi: Tarihte Asker Firarileri

Kaçış, İsyan, Red; İdeal İnsanın Flulaşması: "Günümüzde Kahramanın Miadı Doldu"

BİRİNCİ BÖLÜM

ASKERLİĞİN YENİ SÛRETLERİ: ZORUNLU ASKERLİK, TOPYEKÛN SAVAŞ VE İTAATKÂRLIĞIN YENİDEN KEŞFİ

Zorunlu Askerlik (ve) Osmanlı Devleti'nin Bu Süreçteki Sancılı Günleri

Topyekûn Harp Kavramı: Savaşın Totalleşmesi

Olağanüstü Talep Disiplin: İtatkârlığın Yeniden Keşfi ve İtaatkâr Bedenler

İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ

Bir Avuç Tükenmiş İnsan: Halkın ve Askerin Savaş Tasavvuru, İşgaller ve Kuvayı Milliye

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması, Düzenli Orduya Geçiş ve Muharebeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ'NDE ASKER FİRARİLER

Asker ve/veya Kahraman: Firarın Kapsamı

Askere Alım Sürecinin Problemleri

Cephelerin Elim Yıkılışı

Askerin Ekseriyeti Kaçmakta, Ekseriyeti Vurmakta

Zımnî Sözleşme'nin Karşılanmaması ve Firarın Diğer Sebepleri

Zihinsel Savaş: Geride Kalanlar, Hasret, Korku ve Askere Yardım

Ayak Direyenler: Müsellahan Firar, Mükerrer Firar, Düşman Safına Geçme, Toplu Firar ve Teşvik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FİRARDAN SONRA FİRARİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

TEDBİRLER, CEZALAR VE İSTİKLÂL MAHKEMELERİ

İstiklâl Mahkemesi Öncesinde Alınan Tedbirler ve Cezalar

İstiklâl Mahkemeleri

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN