XVI. Yüzyılda Yemen ve Hicaz (İktisadi Tarih)

Yemen ve Hicaz, XVI. Yüzyılda Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir.Coğrafi ve stratejik konumlarının önemine rağmen bu bölgelerin,XVI. yüzyılda ve sonrakiyüzyıllarda Osmanlı yönetimine bağlı olduğu süreç boyunca, devlet için ekonomik açıdan herhangi bir menfaat sağlamış olmadığını belirtmek gerekir. Aksine bizim burada gördüğümüz şudur ki; daha ziyade Osmanlı Devleti tarafından ekonomik olarak her zaman ikmal edilmişler ve maddi olarak desteklenmişlerdir. Hicaz manevi önemi açısından daha ön planda iken Yemen biraz daha geri planda kalmıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki, Osmanlı Devleti, iktisadi açıdanherhangi bir kazanç sağlamadığı Yemen’denstratejik, Hicaz’dan da manevi önemi hasebiyle faydalanmıştır.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

XVI. Yüzyılda Yemen ve Hicaz (İktisadi Tarih)

Yazar:

Maged Yahya Mujahed Lajah

Dizi Adı:

Tarih: 361

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

156

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-98-5

İçindekiler

TABLOLAR LİSTESİ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

YEMEN VE HİCAZ'IN COĞRAFİ TANIMLARI

Yemen

Yemen'in İsmi

Yemen'in Coğrafi Konumu

Yemen'in Stratejik Önemi

Yemen'in Osmanlı İdaresine Girişi

Hicaz

Hicaz'ın İsmi

Hicaz'ın Coğrafi Konumu

Hicaz'ın Coğrafi Bölgeleri

Hicaz'ın Stratejik Önemi

Hicaz'ın Osmanlı İdaresine Girişi

İKİNCİ BÖLÜM

XVI. YÜZYILDA YEMEN'İN İKTİSADİ DURUMU

Tarım

Toprak ve Su Kaynakları

Tarım Ürünleri

Kahve

Tütsü

Tütün

Mısır

Diğer Tarım Ürünleri

Hayvancılık

Sanayi

Sanayi Sektörleri

Madencilik

Seramikçilik/Çanak-Çömlek

Kumaş Sanayisi

Silah Sanayisi

Diğer Sanayi Sektörleri

Sanayi Bölgeleri

Ticaret

İç Ticaret

İç Ticaret Gelirleri ve Vergiler

Çarşılar

Dış Ticaret

Dış Ticaret Yolları

İthalat ve İhracat

Önemli İthalat Ürünleri

Yemen Limanları

Mali Sistem ve Para

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

XVI. YÜZYILDA HİCAZ'IN İKTİSADİ DURUMU

Tarım

Tarım Ürünleri ve Getirileri

Hayvansal Servet

Sanayi ve El Ürünleri

Ticaret

İç Ticaret

Ticari Eşya, Çarşı ve Pazarlar

Dış Ticaret

Ticaret Yolları

İhracat ve İthalat

Hicaz Bölgesinin Önemli Limanları

Cidde Limanı

Yenbu Limanı

Hicaz'dakı Kutsal Mekânların Ekonomik Getirileri

Surre Alayı

Haremeyn Evkafı

Haccın Ekonomik Etkisi

Ticaret

Hizmet Sektörleri

Vergiler ve Gelirler

Mali Sistem ve Tedavüldeki Paralar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

XVI. YÜZYILDA YEMEN VE HİCAZ'IN EKONOMİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

İdari Karşılaştırmalar

Sosyal Karşılaştırmalar

İktisadi Karşılaştırmalar

Ticaret

Tarım

Mali Karşılaştırmalar

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN