Siyanet (26 Mart - 16 Temmuz 1914) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller, Mücadele) Cilt 4

26 Mart 1914-16 Temmuz 1914 tarihleri arasında haftalık olarak yayımlanan Sıyanet’in ancak 17 sayısına (26 Mart 1914-16 Temmuz 1914) ulaşılabilmiştir. İmtiyaz sahibi Melek Meliha, sorumlu müdürü Zaime Hayriye’dir. Yalnızca Müslüman kadınlardan kurulmuş olan İstihlak-ı Millî Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi derneğinin yayın organı olarak düşenebileceğimiz Sıyanet, Müslüman kadınların çalışma hayatına doğru attıkları adımı desteklemek ve kolaylaştırmak amacını taşımaktadır. Cemiyet, Sıyanet vasıtasıyla yaptığı hizmetleri ve Türk kadınlarının bulundukları her alanda elde etmiş olduğu başarı ve ilerlemenin görünür olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sıyanet kendisini “içtimai, edebî, ilmî, iktisadi kadın ve aile gazetesi” olarak tanımlamıştır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Sıyanet (26 Mart - 16 Temmuz 1914) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller, Mücadele) Cilt 4

Hazırlayan:

Akgül Zorbay – Arzu Atik

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 40

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

668

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-01-0

İçindekiler

SUNUŞ/strong>

ÖNSÖZ

MİLLİ ÜRETİM – MİLLİ TÜKETİM VE KADINLAR

İstihlak-ı Millî Kadınlar Cemiyeti ve Sıyanet

Osmanlı İmparatorluğu içindeki Millet, Unsur ve Kadınlar

Osmanlı Kadınının Tavr-ı Cedidi

Mekanın Cinsiyeti: Sokağa Çıkmaya Başlayan Kadınlar ve Tacizler

Eğitimli Kadın- Aile Kadını: Çelişkiler Yumağı

Kaynakça

ÇEVRİMYAZIDA İZLENEN YÖNTEM

SIYANET Numara 1 - 26 Mart-ı Efrenci 1914 Perşembe

Meslek ve Muradımız

Edebiyat

Paşa Kızıyla Dikişçi Kızı

Bir Mektup

Kısm-i İlmî ve İçtimai

Sa‘y-i Nisvan

Kadın, Hayat-ı İçtimâiyede Tesiri

Aile, Sıyanet ve Teavün Meselesi

Osmanlı Kadınının Tavr-ı Cedidi

Namus Mukaddestir

Müslüman Kadınının Hürriyeti

Hıfzıssıhha: Tatbik

Hastaya Nasıl Bakılır?

Hıfzıssıhha: Hüsn ü Ân

Yeni Bir Teşebbüs

Abone Olacaklara

İlan Vereceklere

Bir Mevzuu, Bir Müsabaka

İlanlar

Aksaray’da Edhem Pertev Eczahanesi

Gömlekçi Şevket

Kiralık Mükemmel Köşk

Kiralık Köşk

Vatanda Para Nasıl Kalır

Doktor Yusuf Ragıb Beyin

Doktor Abdurrahman

Dava Vekili Mesudzade Necati Bey

Gömlekçi ve Yağlıkçı Hasan Basri

Dikran Çilakyan

Meşhur Vatanperver Elbiseci Ârif Zeki

Şekerci Mehmed Usta

Mamulât-ı Dâhiliye İstihlaki Kadınlar Cemiyet-i Hayriye’sinin Terzihanesi

Rob Tayyörler, Çeyiz Takımları, Çamaşır Takımları, Tuvalet Elbisesi

Pudra

Antirid Antik Pomadası

Dermosi Bellisimi

Krem Afrodit

Güzellik Suyu

Hıfzıssıhha: Hüsn Müessesesi

Dikkat Çift Kundra Mevcuttur

Ali Haydar Müstahzaratı

Şekerlemeci Sokrat A. Papadopulo

Rica-yı Mahsus

Soe Letafet Suyu

Cemiyet Kırtasiye Mağazası

SIYANET Numara 2 - 2 Nisan-ı Efrenci 1914 Perşembe

İstanbul Postası

Nutkun Sureti

Edebiyat

Kadın

İlmî ve İçtimai

Genç Kızlara

Süt

Müslüman Kadının Hürriyeti

Kız Mektepleri

Kadın Yazıları

Kadınların Çalışması

Bir Mektup

Terakki, Tekâmül Sıyanettedir

Bir Musahebe

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası-

Günlerim

SIYANET Aded 3 - 9 Nisan-ı Efrenci 1914 Perşembe/strong>

İstanbul Postası

Hak Kimde?

Mektup Sureti

Edebiyat

Kerihkâr Hatıra

İlmî ve İçtimai

Süt

Tıbbi Nesayih: Tabibe İhtiyaç Halinde ve Vürudunda Riayeti

Lazım Olan Tedbirler

Fedakâr Kadınlar

Kadın Yazıları

Hallolunmuş ve Olunacak Bir Mesele

Acı Darbeler

Küçük Hikâyeler

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

SIYANET Aded 4 - 16 Nisan-ı Efrenci 1914 Perşembe

İstanbul Postası

Hak Kimde?

Mektup Sureti

Edebiyat

Kerihkâr Hatıra

İlmî ve İçtimai

Süt

Tıbbi Nesayih: Tabibe İhtiyaç Halinde ve Vürudunda Riayeti

Lazım Olan Tedbirler

Fedakâr Kadınlar

Kadın Yazıları

Hallolunmuş ve Olunacak Bir Mesele

Acı Darbeler

Küçük Hikâyeler

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

SIYANET Aded 5 - 23 Nisan-ı Efrenci 1914 Perşembe

Cülus-ı Hümayun-ı Hazret-i Hilafet-penahi

Edebiyat

Kadın

Âşiyan-ı Hissime

Gel Ey Yâr-ı Vefâ-perver

Şikâyetlerim…

İlmî ve İçtimai

Yeni Türk Kadını

İslam Kadınlığı Arasında Âsâr-ı İntibah

Âlem-i Matbuata Bir Nazar

Süt

Kadınlık

Sıhhi Bir Tuvalet Odası

Tuvalet Saatleri

Akşam Tuvaleti, Sabah Tuvaleti Kadar Ehemmiyetlidir

Aza-yı Tenasüliye İçin Yapılacak Tuvalette:

Tuvalet Odasındaki Sular, Itriyat

Düzgünler ve Kozmetikler

Kadın Yazıları

Neden? Biz O Değiliz…

Hak Kimde?

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

Rob Tayyörler, Çeyiz Takımları, Çamaşır Takımları, Tuvalet Elbisesi

Mustafa Şamilî ve Mahdumu

Mamulât-ı Dâhiliye

SIYANET

SIYANET Aded 6 - 30 Nisan-ı Efrenci 1914 Perşembe

İstanbul Postası

Edebiyat

Birinci Duygu

Leyal-i Ahval

Bir Müsamerede

Ebedî Hicranlar

Musahabe

Söz Arasında

İçtimai ve İlmî

Süt

Sütün Ta‘kimi

Kadın Yazıları

Zevk-i Mütalaa

Kadınların Çektiği

Süs

Kadınlık

Sıhhi Tuvalet Odası

Banyolar ve Tedavi Bi’l-mâ [Duşlar]

İlaçlı Banyolar

Mirat-ı Âlem

Çinlilerde Nezaket

Küçük Hikâyeler ve Sahneler

Küçük Hikâyeler:

Bu da Katil

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

Mamulât-ı Dâhiliye

Tıp ve Fen Kütüphanesi

Hafız Ömer Büyük Sepet Ticarethanesi

İşlerinizi Bitirmek İster misiniz?

Yeniköy Daire-i Belediyesi Eczanesi

Yeniköy Kolonyası

Kadızade Yağlıkçı Mustafa Halid

SIYANET Aded 7 - 7 Nisan-ı Efrenci 1914 Perşembe

İstanbul Postası

Şefkat Pazarı

Edebiyat

Hep Sen

Saçlarım Ağarırken

Aldanan Hisler

İçtimai ve İlmî

Terbiye ve Tahsil

Biz ve Onlar

Çocuk Beslemek

Kadın Yazıları

Kızlarımızı Tahsile Gönderelim

Bugünün Validelerine

Herkes Alakadardır

SIYANET Aded 8 - 14 Mayıs-ı Efrenci 1914 Perşembe

İstanbul Postası

Zabıta ile Şehremanetinden Ricamız

Edebiyat

Bahar

Kıta

Enin

Tashih

Musahabe

Eski Düşünceler Yeni Tetkikler

Acaba Hasta mı İdim?

İlmî ve İçtimai

Genç Kız ve Kadın Hıfzıssıhhası

Birinci Kısım

Çocuk Beslemek

Hasta Olmamak İster misiniz?

Kadın Yazıları

Kadınlara Tahsilden Ziyade Terbiye

Osmanlı Kıyafetleri

Bu Nüshamızda Münderiç Kıyafetlerin Tarifâtı

Küçük Sahneler ve Hikâyeler:

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

SIYANET Aded 9 - 21 Mayıs-ı Efrenci 1914 Perşembe

İstanbul Postası

Edebiyat

Pamuk Kedim

Tegafül-i Hayal

Alp’te Temaşa-yı Tulu

İlmî ve İçtimai

Genç Kız ve Kadın Hıfzıssıhhası

Çocuk Besleme

Yaşasın Yerli Sütü

Milletleri Dokuyan Analardır

Kadın Yazıları

Tahsil mi? Terbiye mi?

Küçük Hikâye:

Katil

Atalar Sözü, Cümel-i Hikemiye

Osmanlı Kıyafetleri

Lübnan’da Zahleli Hıristiyan Kadını

Lübnanlı Dürzi Kadını

Lübnan’da Zghartalı Hıristiyan Kadını

Osmancık İslam Kadını

Şamlı Dürzi Kadını

Afganlı Kadın

Küçük Hikâyeler ve Sahneler

Mirat-ı Âlem

Kedileri Seven Bir Madam

Amerikalı Bir Gelinin Sergüzeşti

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

Bilmece

SIYANET Aded 10 - 28 Mayıs-ı Efrenci 1914 Perşembe

İstanbul Postası

Edebiyat

On Beş Yıl Sonra

Kıt’a

Kıt’a

Şi‛r-i Perestiş

Yalnızlık Gecelerimden

Validemin Defter-i Hatırâtından

Bir Cevap

İlmî ve İçtimai

Çocuk Beslemek

Genç Kız ve Kadın Hıfzıssıhhası

Âlem-i Nisvan

Arap Kadınları

Kadın Yazıları

Tahsil mi, Terbiye mi?

Türkmen Kadın ve Erkeği

Bursa’da Yahudi Kadınının Dâhilî ve Haricî Kıyafeti

Şamlı Kadın

Güzel Sözler

Küçük Hikâyeler ve Sahneler

Mirat-ı Âlem

Toprak Yiyenler

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

Hem Kiralık Hem Satılık Sayfiyeler

Bilmece

SIYANET Aded 11 - 4 Haziran-ı Efrenci 1914 Perşembe

İstanbul Postası

Sebîlürreşâd’a Cevap

Zâd fit-Tanbur Nağmetin Uhra

İlmî ve İçtimai

Kadınlar ve Kızlar Hıfzıssıhhası

Çocuk Beslemek

Kadın Yazıları

Kadınlara Her Şey Lazım

Âlem-i Nisvan(*)

Ermeni Kadınları

Meşhur Kadınlar

İlk Söz

Mirat-ı Âlem

Güzel Bir Misal

Kuşlarda Muaşaka ve Talak

Küçük Hikâyeler

On beşinci Lui ile Rişliyö

Tabip ile Hasta Arasında:

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

Bilmece

Bilmece

BANCO "Roma Bankası" DI ROMA

SIYANET

Mustafa Şamilî ve Mahdumu

İsaabat Çiftliği

Otel Senpetersburg "HOTEL DE ST. PETERBOURG" "Büyük Déré"

Doktor Nureddin Ramih

Nigâr’ın Fedakârlığı yahut Meçhul Bir Katil

Kolacı Kadına Lüzum Var

Tiano Biraderler ve Şürekâsı "FRATELLİ TİANO VE C"

SIYANET Aded 12 - 11 Haziran-ı Efrenci 1914 Perşembe

Tiano Biraderler ve Şürekâsı "FRATELLİ TİANO VE C"

Mamulât-ı Dâhiliye

Vezneciler’de Hüsn-i Tabiat Lokantası

Psalty Mefruşat Ticarethanesi

Mobilyacı Keçeci-zade Mehmed

Dikran Çilakyan

Cevahirci Mişel Hanus Mahdumları

İstanbul Postası

Edebiyat

Kitâbe-i Seng-i Mezâr

İlkbahâr

"Yeni Hisler" risale-i edebiyesi müessisi

Kadın Yazıları

Sınaatte Kadınlığın Tesiri

İlmî ve İçtimai

Genç Kız ve Kadın Hıfzıssıhhası

Âlem-i Nisvan

Laz Kadınları

Meşhur Kadınlar

Küçük Hikâye

Çiftçi Kızı

Osmanlı Kıyafetleri

İşkodra İslam Kadın Kıyafeti

Malisor Çoban Kıyafeti

Malisor Kadın Kıyafeti

Mirat-ı Âlem

Muhabbet Grevi

Apsent ve Marakeşli Bir İhtiyar

Kadın ve Aşk ve Muhabbet

Bir Seyyah ile Nöbetçi

Küçük Hikâyeler ve Sahneler

Atalar Sözü, Cümel-i Hikemiye

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

Bilmece

Hayat-ı Temaşada Büyük Bir Hatve-i Terakki

Heveskâran-ı Musikiye

Elektrik ve Havagazından Daha Ucuz ve Daha Ziyadar

İşlerinizi Bitirmek İster misiniz?

Yeniköy Daire-i Belediyesi Eczanesi

Yeniköy Kolonyası

Eczane-i Miskçiyan

Otel Savoy HOTEL SAVOY

Mustafa Şamilî ve Mahdumu

İsaabat Çiftliği

Otel Senpetersburg "HOTEL DE ST. PETERSBOURG" "Büyük Déré"

Doktor Nureddin Ramih

Hüseyin Hüsameddin

Kolacı Kadına Lüzum Var

Yağcı

Yeni Hisler

Vatan Eczanesi

SIYANET

SIYANET Aded 13 - 18 Haziran-ı Efrenci 1914 Perşembe

Bizans Surları

Fatih’in Türbesinde

Feth-i Celil-i Kostantiniye

İhtifal-i Millî

İstanbul Postası

Osmanlı Bayrağı

Küçük Hikâye

Yetime…

Meşhur Kadınlar

Genç Kız ve Kadın Hıfzıssıhhası

Nisvan-ı İslam’da Faaliyet-i Fikriye

Mirat-ı Âlem

Garip Sigortalar

Cesur Bir Reis-i Hükümet

Sıyanet’in Hikâye Tefrikas

Günlerim

Bilmece

BANCO "Roma Bankası" DI ROMA

Heveskâran-ı Musikiye

Elektrik ve Havagazından Daha Ucuz ve Daha Ziyadar

İşlerinizi Bitirmek İster misiniz?

Yeniköy Daire-i Belediyesi Eczanesi

Yeniköy Kolonyası

Eczane-i Miskçiyan

Nigâr’ın Fedakârlığı yahut Meçhul Bir Katil

Otel Savoy HOTEL SAVOY

Mustafa Şamilî ve Mahdumu

İsaabat Çiftliği

Petersburg Oteli "HOTEL DE ST. PETERSBOURG" "Büyük Déré"

Doktor Nureddin Ramih

Hüseyin Hüsameddin

Kolacı Kadına Lüzum Var

Yağcı

Kadızade Yağlıkçı Mustafa Halid

Vatan Eczanesi

Vezneciler’de Hüsn-i Tabiat Lokantası

SIYANET

Âsâr-ı Münteşire

Beşiktaş’ta Akaretler’de Ahali Tiyatrosu’nda

Psalty Mefruşat Ticarethanesi

Mobilyacı Keçeci-zade Mehmed

Dikran Çilakyan

Cevahirci Mişel Hanus Mahdumları

SIYANET Aded 14 25 Haziran-ı Efrenci 1914 Perşembe

Yalnız Hanımlara Mahsus Hereke Tenezzühü

İstanbul Postası

Ninni

Yine Sebîlürreşâd

Son Söz

İstihlak-ı Millî Cemiyet-i Hayriye’sini Ziyaret

Âlem-i Nisvan

Musevi Kadınları

Ermeni Edibeler

Meşhur Kadınlar

Genç Kız ve Kadın Hıfzıssıhhası

Hazmetmesini Bilmek

Beslenmesini Bilmek

İngiltere’de Süfrajet Kadınları

İşkodra’da Hıristiyan Erkek Kıyafeti

İşkodra’da Hıristiyan Kadın Kıyafeti

Mirat-ı Âlem

Müstakbel Kadınlar

Kadın ve Aşk ve Muhabbet

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

Bilmece

BANCO “Roma Bankası” DI ROMA

Heveskâran-ı Musikiye

Elektrik ve Havagazından Daha Ucuz ve Daha Ziyadar

Tiano Biraderler ve Şürekâsı “FRATELLİ TİANO VE C”

İşlerinizi Bitirmek İster misiniz?

Eczane-i Miskçiyan

Nigâr’ın Fedakârlığı yahut Meçhul Bir Katil

Otel Savoy HOTEL SAVOY

Mustafa Şamilî ve Mahdumu

İsaabat Çiftliği

Petersburg Oteli “HOTEL DE ST. PETERBOURG” “Büyük Déré”

Doktor Nureddin Ramih

Hüseyin Hüsameddin

Kolacı Kadına Lüzum Var

Yağcı

Kadızade Yağlıkçı Mustafa Halid

Vatan Eczanesi

Vezneciler’de Hüsn-i Tabiat Lokantası

SIYANET

Mekâtib-i Rüşdiye, İdadiye ve Âliye Talebe ve Talebâtının Nazar-ı Dikkatlerine

Ulum-ı Riyaziye Dersleri

Yeniköy Daire-i Belediyesi Eczanesi

Yeniköy Kolonyası

Dikran Çilakyan

Psalty Mefruşat Ticarethanesi

Mobilyacı Keçeci-zade Mehmed

Cevahirci Mişel Hanus Mahdumları

Aded 15 2 Temmuz-ı Efrenci 1914 Perşembe

Yalnız Hanımlara Mahsus Hereke Tenezzühü

İstanbul Postası

Hayat

Tufan-ı Hayal

Baba Kalbi

İlmî ve İçtimai

Eski Türklerde Kadın

Musahabe

Terbiye-i Nisvan

Tetkikât-ı Tarihiye Sahifeleri: On yedinci Asırda Rusya İmparatoriçeler II. Katerina

Terbiye-i İçtimaiden Bir Fasl-ı Mühim

Meşhur Kadınlar

Genç Kız ve Kadın Hıfzıssıhhası

Hazmı Muzır Olan Yemekler

Yemeklerin İstihzarı

Tarz-ı Maişet

Âlem-i Nisvan

Kürt Kadınları

Avusturya Veliahdı ve Zevcesi

Veliahdın Tercüme-i Hâli

İşkodra İslam ve Hıristiyan Kadın Kıyafetleri

Malisor Köylü Kadınları

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

Mühim Bir Mesele-i Riyaziye

Bilmece

Geçen Nüshamızdaki Bilmecenin Halli

BANCO "Roma Bankası" DI ROMA

Heveskâran-ı Musikiye

Mamulât-ı Dâhiliye Kehribarcı Mehmed Ali

Tiano Biraderler ve Şürekâsı "FRATELLİ TİANO VE C"

İşlerinizi Bitirmek İster misiniz?

Eczane-i Miskçiyan

Otel Savoy HOTEL SAVOY

Aded 16 9 Temmuz-ı Efrenci 1914 Perşembe

İstanbul Postası

Kadınlar ve Sanayi-i Nefise

Kelebekler ve Çiçekler

Âlem-i Nisvan

Çerkez Kadınları

Meşhur Kadınlar

Genç Kız ve Kadın Hıfzıssıhhası

Hazmı Kolay Gıdayı Yemek

Rusya ve Ruslar

Tarih-i Rusya

İlm-i Hesaptan Mühim Usuller

İlm-i Hesap Meraklılarına

Yanya’da Zengin Kadın Kıyafeti

Geçen Nüshadaki Mesele-i Riyaziye

Bilmece

Bilmece Mükâfatını Kazanan

Aded 17 16 Temmuz-ı Efrenci 1914 Perşembe

İstanbul Postası

Edebiyat

Geceler

Hürriyet-i Seyrân

Âlem-i Nisvan

Rusya’da Nisvan-ı İslam

Meşhur Kadınlar

Genç Kız ve Kadın Hıfzıssıhhası

Şişmanlık

Büyük Bir Gün

Kostantiniye’nin İlk Hatibi Hakkında Mamulât-ı Tarihiye

İlm-i Hesaptan Mühim Usuller

İlm-i Hesap Meraklılarına

Cezr-i Murabbaı Almak

Mirat-ı Âlem

Dünyanın En Zengin Kadınları

Hindular Nazarında Kadın

Telsiz Telgrafın Yeni Bir Hizmeti

Amelelik Eden Lordlar

Japonya’da Aile Hayatı

Sıyanet’in Hikâye Tefrikası

Günlerim

DİZİN

Kişi Adları Dizini

Kitap, Makale ve Şiir Dizini

Dergi ve Gazete Dizini

Yer Adları Dizini

Anahtar kelimeler: Kadın Eserleri Kütüphanesi