Modern Türkiye’de Siyasal ve Toplumsal Çalışmalar (1923-1950)

Uçurumun kenarında yıkık bir ülke…

Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar…

Yıllarca süren savaş…

Ondan sonra içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler… İşte Türk Genel Devrimi’nin bir kısa diyemi…

Cumhuriyet’ten sonra Türk Devrimi’nin temel niteliğini oluşturan anayasal reformlar hayata geçirilmiş ve 1930’larda ise ulus-devletin ihtiyaç duyduğu toplumsal kimliğin yaratılması amaçlanmıştı. Yapısal ve kültürel dönüşümlerin hızlandığı bu yıllarda gerçekleşen birtakım siyasal ve sosyal çalışmalar bu kitabın konusunu oluşturmaktadır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Modern Türkiye’de Siyasal ve Toplumsal Çalışmalar (1923-1950)

Yazar:

Murat Turan

Dizi Adı:

Tarih: 384

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

384

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-00-3

İçindekiler

KISALTMALAR

TEŞEKKÜR

İTTİHAT VE TERAKKİ FIRKASI'NDAN, HALK FIRKASI'NA SİYASAL ÖRGÜTLENME DENEYİMLERİ

İttihat ve Terakki Fırkası'nın Örgütlenme Biçimi

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin Örgütlenmesinde İttihatçı Geçmiş Faktörü

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin Halk Fırkası'na Dönüşümü

Sonuç

TEK PARTİ DÖNEMİNDE ŞARK İSTİKLÂL MAHKEMESİ'NİN KURULUŞU VE CUMHURİYET HALK FIRKASI TEŞKİLATLARININ KAPATILMA MESELESİ (1925-1927)

Doğu'daki İlk Teşkilatlar

Takrir-i Sükûn Dönemi (1925-1927)

Doğu Teşkilatlarının Toplumsal Kökeni: Asker-Sivil Bürokratlar

CHF Mensuplarının Şark İstiklâl Mahkemesi'nde Yargılanması

CHF Teşkilatlarının Daraltılması

Sonuç

TEK PARTİ DÖNEMİNİN İKTİDAR LİTERATÜRÜNDE OSMANLI MİRASI

İktidar Değişikliği ve Ulus-devletin İnşası

Yeni İktidarın Büyük İdeali: Sağlam ve Gürbüz Nesiller

Cumhuriyet Yurttaşının Mazisini Yaratmak: Millî Tarihçilik

Müstemlekeden Kurtuluş, Millî İktisat'a Varış

"Gazi Türkiyesi"nde Dinsellik Temasının Konumu

Eski Sistemin Kayıp Değeri: Köylüler/Çiftçiler

Cumhuriyet Rejiminin Sahip Çıktığı "Dış Türkler"

Osmanlı Coğrafyasından Kalan Bakiye: Anadolu

Osmanlı Vilayetinden, Modern Cumhuriyet Şehrine Dönüşüm

Sonuç

TEK PARTİ YÖNETİCİLERİNİN SÖYLEMİNDE YENİ TOPLUMSAL KİMLİK VE ONUN SEMBOLLERİ

Yeni Toplumsal Kimliğin Öznesi: Cumhuriyet Vatandaşı

Yeni Toplumsal Mekânın Temsili: Halkevleri

Birlik İçinde Toplum İdeal Kimliğin Yalın İfadesi: Propaganda Afişleri Parti İlkelerini Topluma Aktarma Vasıtası:

Törenler ve Bayramlar

Sonuç

TEK PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE PARLAMENTOSU'NUN SÜREKLİLİK İLKESİ: 10 KASIM 1938 KASIM ÖRNEĞİ

TBMM'nin Süreklilik İlkesi: İstimrâr İki Savaş Arası Dönemde Parlamenter Demokrasilerin Gerileyişi

Türkiye Parlamentosu'nun Algılanma Biçimi

Sonuç

KORPORATİF KURAMCI MİHAİL MANOİLESCO'NUN GÖZÜNDEN TEK PARTİLİ REJİMLER VE TÜRKİYE'DE TEK PARTİ YÖNETİMİ(1936)

Mihail Manoilesco'nun İdeolojik Çevresi

1930'lar Dünyasında Siyasal Rejimler ve Korporatizmin Yerleşmesi

Manoilesco'nun Bakış Açısıyla Türkiye Tek Partisi Korporatizmin Türkiye'ye Yansıması ve Manoilesco'nun Görüşlerine Etkisi

Sonuç

TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ ÖRNEĞİNDE, PARTİ-DEVLET BERABERLİĞİ KONUSUNUN İNCELENMESİ (1923-1939)

Devlet Teşkilatının Denetim Alanı

İktidar Partisinin Etkinlik Alanı

İktidar Partisinin ve Devlet Teşkilatının

Fransa ile İlişkileri

İktidar Partisinin Fransa ile Kurduğu İlişkiler

Devlet Teşkilatının Fransa ile Kurduğu İlişkiler

Sonuç

CHP TEŞKİLATININ III. TÜRK DİL KURULTAYI'NA KATILIMI VE DEVLETİN MÜDAHALELERİ (1936)

Tek Parti Yönetiminde Siyaset-Bürokrasi İlişkisi

Cemiyetten Devlet Kuruluşuna Dönüşüm: Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu'nun "Dış Teşkilatı": Halkevleri

CHP'li Temsilcilerin Emniyet Soruşturması

Sonuç

CHP'NİN SİYASAL NİTELİKTEKİ KONGRELERE TEMSİLCİYLE KATILIM TERCİHİ: İŞÇİ SINIFI HAMBURG KONGRESİ ÖRNEĞİ (1936)

İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE, RADİKAL-SOSYALİSTLER İLE KEMALİSTLER YAKINLAŞTI MI?

Édouard Herriot'un Kemalist Türkiye'yi Ziyareti (1933)

Avrupa'da Militarizm, Totalitarizm ve EnternasyonallerRadikal-Sosyalistler ile Kemalistlerin Yakınlaşma Nedeni İdeolojik Benzerlikler mi?

Radikal-Sosyalist Enternasyonal'den, Sosyalist Enternasyonal'e Geçiş (1924-1951)

Sonuç

BİR CUMHURİYET BÜROKRATININ ENTELEKTÜEL BİRİKİMİ: TEK PARTİ DÖNEMİ DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA'NIN KİTAPLIĞI

Mustafa Kemal Atatürk ve Şükrü Kaya'nın Kitaplığındaki Benzerlikler

Üçüncü Fransız Cumhuriyeti'nin Kültürel Etkisi ve Batı Çevirileri

Sonuç

KAPATILIŞININ . YILINDA KÖY ENSTİTÜLERİ:MAARİF BAŞMÜFETTİŞİ FETHİ İSFENDİYAROĞLU'NUN RAPORLARI (1946-1948)

1940'lar: Köy Enstitüleri'nin Kuruluşu ve Eleştiriler

1950'ler: "Köy Enstitüleri Sorunu"

Fethi İsfendiyaroğlu'nun Teftiş Raporları

Sonuç

BATI ANADOLU'DA "HÜRRİYET MEYDAN SAVAŞI": MANİSA ÖRNEĞİNDE 1946-1950 SEÇİMLERİ

26 Mayıs 1946 Belediye Seçimleri

21 Temmuz 1946 Genel Seçimleri

14 Mayıs 1950 Genel Seçimleri

Sonuç

KAYNAKÇA

DİZİN