Vallâhî canım, ben Rumeli Beylerbeyiyim! Avrupa’da İlk Muhteşem ve Mükemmel Elçilik Alayının Hikâyesi: Kara Mehmed Paşa ve Viyana Elçiliği(1665)

“Vallahi canım, ben Rumeli beylerbeyisiyim. Üç bin askerle iner, binerim. Lâkin sizler ‘hesapsız bu kadar askerle paşayı besleyemeziz’ diye korkarsız. Ve ayâ bu kadar askerle vilâyetimize niçin girer’ diye korkarsız. Onun için beş yüz altmış adamla geldim. Korkman, bizden emin olun. Padişah devletinde Tuna üzerinde yirmi gemi ve bu kadar yüz araba yükü zahirem gelir.”

1665’te Viyana’ya doğru yola çıkan bu ilk muazzam ve muhteşem elçilik alayı gerek Evliya Çelebi’nin anlatımı ve gerekse Meninski’nin elçilik tercümanı olarak tâyin edilmesiyle Osmanlı diplomasi tarihinde gerçekleşen bir mucizeden başka bir şey değildir. Kara Mehmed Paşa’nın bu heyete başkanlık etmesi ise onun için büyük bir şanstır. Vak‘anüvis tarihlerine giren ilk sefâretnâmenin de Kara Mehmed Paşa’nın elçiliğine ait olması mühimdir. Zîrâ bu metin daha sonraki tarihlerde Avrupa’ya gönderilecek olan büyük elçilik heyetlerin hazırlanışı, yolculuğu ve tavırları açısından da belirleyici olmuştur. Bu sebeple de imparatorluk elçilerinin daha sonraki tarihlerde uygulayacakları ve talep edecekleri teşrîfât için de önemli bir örnek olmuştur. Nitekim Kara Mehmed Paşa’nın elçiliğinin izlerini, XVIII. yüzyılda Avrupa’ya giden diğer elçilerin sefâretnâmelerinde belirgin olarak takip etmek pekâlâ mümkündür.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Vallâhî canım, ben Rumeli Beylerbeyiyim! Avrupa’da İlk Muhteşem ve Mükemmel Elçilik Alayının Hikâyesi: Kara Mehmed Paşa ve Viyana Elçiliği(1665)

Yazar:

A. Çağrı Başkurtn

Dizi Adı:

Tarih: 364

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

352

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-02-7

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Kara Mehmed Paşa’nın Viyana’ya Gidişine Sebep Olan Osmanlı-Habsburg Mücadelesi (1658-1665)

BİRİNCİ BÖLÜM

Kara Mehmed Paşa: Viyana Elçiliğinden Budin Beylerbeyiliğine

İKİNCİ BÖLÜM

“Sefâret Kâtibi” Evliya Çelebi'nin Kaleminden Kara Mehmed Paşa'nın Elçilik Günlüğü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Evliya Çelebi'nin Gözünden XVII. Yüzyılda Viyana

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evliya Çelebi’den Hayranlık ve Mübalağa Dolu Üç Tasvîr

BİBLİYOGRAFYA

EKLER

DİZİN