Sınırdaki Kimlikler - Türkiye'ye İlhak Sürecinde Hatay

Bu kitapta etnik ve dinî farklılıklar sonucunda birden fazla tarihsel anlatımın mümkün olduğu, Hatay'da yapılan etnografik bir çalışmayla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hatay'ın Türkiye'ye 1939'da gerçekleşen ilhakı, Birinci Dünya Savaşı'yla başlayan bir dizi olayın son noktasıdır. Türklerin, Fransızların ve Arapların bölge üzerindeki hak iddiaları, devletler seviyesinde diplomatik ilişkilerle bir arada yürümekteydi. Bu olaylar devam ederken Hatay halkı da kendisi için en iyi sonuçları elde etmek için kendine has stratejiler geliştirmiştir. Bu yüzden de her grup, geçmişi farklı bir biçimde deneyimlemiş ve hafızaya almıştır. Hatıralardaki ve geçmişi yorumlamadaki bu farklılıkları görmek için sözlü görüşmeler yapılmış ve yazılı kaynaklar da eleştirel bir gözle değerlendirilmiştir. Sözlü tarih anlatımlarının yazılı kaynaklarla birlikte kullanılması, geçmişin sunumunda çok önemli farklılıklar olabildiğini göstermiştir. Kolektif belleğin aktarım biçiminin yanı sıra bugün içinde yaşanılan sosyal, ekonomik ve siyasî koşullar, geçmişin yeniden yapılandırılmasını etkilemiştir. Dolayısıyla farklı etnik ya da dinî kökenlere sahip grupların ya da bireylerin, tarihî olayları anlatım biçimleri farklılıklar göstermektedir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:
Sınırdaki Kimlikler - Türkiye'ye İlhak Sürecinde Hatay
Yazar:
Esra Demirci
Baskı Tarihi: 
2010 
Dizi Adı:

Tarih - 26

Baskı Adedi:

400

Sayfa:

177

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-25-9

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

GÜNÜMÜZ TARİH YAZIMINDA HAFIZA

 1. Tarih Yazımı Yolunda Hafıza ve Sözlü Gelenek
 2. Yeni Yorumlara Doğru
 3. Annales Okulu
 4. Yeni Sol ve Yeni Sosyal Tarih
 5. Kültürel Tarihin Doğuşu
 6. Yeni Tarihsel Bakış Açılarının Şekillenmesi
  1.  Giambattista Vico (1670-1744)
  2. Maurice Halbwachs (1877-1945)
  3. Michel Foucault (1926-1984)
 7. Hafıza ve Milliyetçilik
 8. Sözlü Tarihin Farkı

İKİNCİ BÖLÜM

METODOLOJİ

 1. Görüşülenler
 2. Görüşme Konuları
 3. Etnografik Bir Çalışmada Görüşme Yapan Kişinin Rolü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HATAY'IN TARİHİ

 1. Bölgedeki En Eski Medeniyet
 2. Roma İmparatorluğu: Şehirde Hıristiyanlığın Yayılması
 3. İslam Hükümdarlığı ve Bölgede Türk Nüfusun Toplanması
 4. Selçuklular: İslam Hükümdarlığının Sonu
 5. Osmanlı Dönemi
 6. Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası: Bölgede Güç Savaşı
 7. Çabalar ve Yerel Kahramanlar
 8. Sancağın Nüfusu
 9. 9 Eylül 1936 Fransa­-Suriye Antlaşması: Sancağın Belirsiz Durumu
 10. Milletler Cemiyeti ve Sandler Raporu
 11. Bağımsız Hatay ve Seçimler
 12. Hatay Tarihi Hakkında Son Noktalar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HATAY TARİHİNİ HATIRLAMAK

 1. Coğrafî Çerçeve: Kültürlerin Karıştığı Bir Yer
 2. Metodoloji ve Görüşülenler Üzerine
 3. İleri Gelenler ve Seçkin Yerel Aileler
 4. Toprak Sahipliği
 5. Yerel Kahramanları Hatırlamak
  1. Kara Hasan Paşa
  2. Maho
 6. Taraf Tutmak
 7. Göç

SONUÇ

KAYNAKÇA