Diyarbakır - Nüfus, Siyaset, Eğitim, Sağlık ve İktisat (1923-1950)

Ercan Çağlayan’ın akademik bir titizlikle kaleme aldığı Diyarbakır Kitabı, arşiv belgeleri, gazeteler, istatistikler, hatıralar, gezi yazıları vb. gibi birincil kaynakları referans alarak tek parti dönemi Diyarbakır’ını birçok yönüyle gözler önüne seriyor. Çalışmada, evvela, nüfus sayımlarından hareketle Diyarbakır’ın dil, din, cinsiyet, köy ve kent dağılımı gibi demografik özellikleri ortaya konmaktadır. Akabinde milletvekilleri genel seçimleri, bu seçimlerin Diyarbakır yerelindeki izdüşümü; Diyarbakır Belediyesi’nin çalışmaları ve en nihayetinde Diyarbakır milletvekillerinin ve belediye başkanlarının siyasal faaliyetleri ve sosyal yapıları mercek altına alınıyor. Bunlara ilave olarak, Diyarbakır’daki eğitim ve sağlık kurumları ile bu kurumların çalışmaları etraflı bir biçimde ele alınıyor. Son olarak, Diyarbakır’daki tarım, ticaret ve sanayi alanındaki yatırımlar ve gelişmeler üzerinden Diyarbakır’ın iktisadi fotoğrafı çekiliyor.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Diyarbakır - Nüfus, Siyaset, Eğitim, Sağlık ve İktisat (1923-1950)

Yazar:

Ercan Çağlayan

Dizi Adı:

Tarih: 366

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

347

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-05-8

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖZEL TERİMLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

DİYARBAKIR'DA NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPI

Giriş

1927 Nüfus Sayımı

1935 Nüfus Sayımı

1940 Nüfus Sayımı

1945 Nüfus Sayımı

1950 Nüfus Sayımı

Sonuç

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL SEÇİMLER VE DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLERİ

Giriş

1923 Seçimleri

1927 Seçimleri

1931 Seçimleri

1935 Seçimleri

1939 Seçimleri

1943 Seçimleri

1946 Seçimleri

Sonuç

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİYARBAKIR BELEDİYESİ VE FAALİYETLERİ

Giriş

Diyarbakır Belediyesi'nin Kuruluşu

İmar ve Bayındırlık Alanındaki Hizmetler

Su, Kanalizasyon, Elektrik ve Sağlık Alanındaki Hizmetler

Sonuç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİYARBAKIR'DA EĞİTİM

Giriş

Temel ve İlk Eğitim

Orta ve Mesleki Eğitim

Sonuç

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİYARBAKIR'DA SAĞLIK KURULUŞLARI VE FAALİYETLERİ

Giriş

Diyarbakır'daki Sağlık Kuruluşları

Diyarbakır'da Yaygın Bulaşıcı Hastalıklar

Diyarbakır Halkevi'nin Sağlık Alanındaki Çalışmaları

Sonuç

ALTINCI BÖLÜM

DİYARBAKIR'DA SANAYİ VE TİCARET

Giriş

Diyarbakır Vilayetinde Sanayi

Diyarbakır Vilayetinde Ticaret

Sonuç

YEDİNCİ BÖLÜM

DİYARBAKIR'DA TARIM

Giriş

Diyarbakır Tarımına Genel Bakış

Diyarbakır'da İpek Böcekçiliği ve Bağcılık

Sonuç

KAYNAKÇA

DİZİN