Türkiye'de Göç ve Göçmenler (1914-1960) Karadeniz, Batum, Bulgaristan, Türkistan Türkleri ile Romanya Yahudileri

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden miraslardan birisi, süreklilik arz etmeye başlayan göçlerdi. Kaybedilen her toprak parçasından sonra koşulları değişen, yaşam hakkı elinden alınan, baskı gören insanlar; yerlerini yurtlarını hatta aidiyetlerine ait ne varsa her şeylerini geride bırakmak durumunda kaldılar. Umut yolculuğuna çıkan bu insanlar; muhacir, mülteci, göçmen gibi farklı isimlerle adlandırılsa da hayatta kalmak, daha iyi koşullarda yaşamak, yeni bir yurt edinmek ve gittikleri yerlerde kabul görmek gibi ortak amaçları paylaştılar. Türkiye’nin gündeminde her dönem sıcaklığını koruyan göç olgusunun, tarihsel süreçte Anadolu coğrafyasına siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel yönlerden büyük etkileri olmuştur. 1914-1960 yılları arasında Türkiye topraklarına farklı coğrafyalardan yapılan göçleri, umut yolculuğuna çıkan göçmenleri konu edinen elinizdeki kitapta, bu etkilere farklı pencerelerden bakılarak göçlerin Türkiye’deki yansımalarının görülmesi amaçlanmıştır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Türkiye'de Göç ve Göçmenler (1914-1960) Karadeniz, Batum, Bulgaristan, Türkistan Türkleri ile Romanya Yahudileri

Yazar:

Zehra Aslan

Dizi Adı:

Tarih: 370

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

271

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-10-2

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

GÖÇ, GÖÇMEN, İSKÂN KAVRAMLARI ÜZERİNDE KISA BİR DEĞERLENDİRME

I. GÖÇ VE İSKÂN İŞLERİNİ DÜZENLEMEK AMACIYLA UYGULAMAYA KONULAN YASAL DÜZENLEMELER (1913-1960)

Öncesinde ve Sonrasında Yapılan Bazı Düzenlemelerle 13 Mayıs 1913 Tarihli İskân-ı Muhâcirîn Nizamnamesi

Cumhuriyet'in 8 Kasım 1923 Tarihli İlk Mübadele İmar ve İskân ile 31 Mayıs 1926 Tarihli İskân Kanunları

14 Haziran 1934 Tarihli İskân Kanunu, Ek Talimatnameler ve Düzenlemeler (1934-1950)

Demokrat Parti Döneminde Göç-Göçmen ve İskânla İlgili Yasal Düzenlemeler

II. KARADENİZ VE BATUM GÖÇMENLERİ

I. Dünya Savaşı Yıllarında Karadeniz'de Muhacirlik

Rus İşgalinin Sona Ermesi ve Karadeniz Muhacirlerinin Dönüşü

Osmanlı'nın Son Döneminde Batum'dan Türkiye'ye Yapılan Göçler ve Batumlu Göçmenler

Büyük Millet Meclisi'nden Cumhuriyet'e Batum ve Batumlu Göçmenler

TÜRKİYE'NİN BULGARİSTAN'DAKİ TÜRKLERE YÖNELİK POLİTİKASI VE BULGARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE YAPILAN GÖÇLER (1923-1960)

CHP İktidarı Döneminde Türkiye'nin Bulgaristan'daki Gelişmelere ve Buradaki Türklere Yaklaşımı

Cumhuriyet Döneminde Bulgaristan'dan Türkiye'ye Yapılan İlk Kitlesel Göç (1950-51)

Demokrat Parti'nin Bulgaristan Göçmenlerine Yönelik Politikası

Göçmenlerin Türkiye'deki Yaşantısı: Anılar, Mektuplar, İzlenimler

IV. TÜRKİSTAN'DAKİ GELİŞMELERİN TÜRKİYE'YE YANSIMASI VE TÜRKİSTAN GÖÇMENLERİ (1923-1960)

Türkistan'ın Durumu (1923-1950)

Türkistan Milli Birlik Komitesi ve Türkiye

Türkistan Göçmenleri (1950-1960)

V. ROMANYA UYRUKLU YAHUDİ GÖÇMENLER VE TÜRKİYE (1938-1950)

Türkiye'nin Yahudilere Yönelik Uygulamaları

Filistin'e Ulaşmaya Çalışan Romanyalı Yahudi Göçmenler ve Akılda Kalanlar

Geçici Bir Süreliğine Türkiye'ye Gelen Romanyalı Yahudiler

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN