Ortodoksiyi Aşmak: Sosyal Bilimler Kavşağında Şerif Mardin’e Bakmak

Şerif Mardin, birçok disiplini kendinde yetkin bir şekilde bütünleştiren bir sosyolog, bir siyaset bilimci bir entelektüeldir. Mardin, Türk akademidesindeki ortodoksinin aksine derinlikli analizleri ve farklı perspektifiyle şimşekleri üzerine çekmiştir. Dünya çapında haklı bir üne sahip olmasına karşın din konusuna nesnel yaklaşması bile akademide marjinalleştirilmesi için yeter bir neden olmuştur. Türkiye’de sosyal bilim yapmanın yapısal zorluklarını deneyimleyen Mardin, ufuk açan çalışmalarıyla birçok yetenekli sosyolog, siyaset bilimci, tarihçinin yetişmesine de ön ayak olmuştur. Bugün Türkiye’de sosyal bilim alanında farklı perspektiflerden meselelerin çözümlenmesine yönelik eğilimlerin ortaya çıkmasında Mardin’in payı azımsanmayacak bir boyuttadır. Elinizdeki bu çalışma uzun yıllara yayılan akademik çalışmalarıyla, Türkiye’de açtığı tartışmalarla, başta Türk sosyolojisi olmak üzere diğer alanlara da önemli katkıları olan Şerif Mardin’i genel anlamda tanıtmayı amaçlamaktadır. Şerif Mardin’in düşünce dünyasına giriş mesabesindedir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Ortodoksiyi Aşmak: Sosyal Bilimler Kavşağında Şerif Mardin’e Bakmak

Yazar:

Cengiz Kanık

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 42

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

168

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-12-6

İçindekiler

KISALTMALAR

TEŞEKKÜR

GİRİŞ

Siyasi Fikirler Tarihi Çerçevesinde Değerlendirilebilecek Olan Çalışmaları

Bilim Sosyolojisi, İdeoloji ve Tarih Yazıcılığı Konusundaki Çalışmaları

Din Sosyolojisi Konusundaki Çalışmaları

Siyaset Bilimi ve Sosyolojisi ve Türkiye'de Entelektüel Süreçleri Analiz Eden Çalışmaları

BİRİNCİ BÖLÜM

ŞERİF MARDİN DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI VE BAĞLAMI

Max Weber

Karl Mannheim

Claude Lévi-Strauss

Clifford Geertz

Alfred Radcliffe-Brown

Karl Marx

Sigmund Freud

İKİNCİ BÖLÜM

ŞERİF MARDİN'İN YARARLANDIĞI SOSYOLOJİK YÖNTEMLER VE SOSYOLOJİYE OLAN KATKILARI

ANLAMACI VE YORUMBİLGİSEL YÖNTEM

ŞERİF MARDİN'İN ANALİZLERİNDE KULLANDIĞI YÖNTEM VE TEKNİKLER

Traumatisme

MUHTEVA ANALİZİ

Tarihsel Sosyoloji

Monografi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞERİF MARDİN'İN TÜRK SOSYAL BİLİMLERİNE

KAZANDIRDIĞI KAVRAMLAR

Toplum Haritası

Merkez-Çevre

Mahalle Baskısı

Volk-İslam

Büyük Kültür - Küçük Kültür

Lehçe, Söylem, Kök Paradigma

Sert ve Yumuşak İdeoloji

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞERİF MARDİN'E YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞERİF MARDİN'İN ÇEŞİTLİ KONULARDAKİ GÖRÜŞLERİ

Aydınlar

Yeni Osmanlılar

Jön Türkler

Modernleşme

Sivil Toplum

Kemalizm

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

KAYNAKÇA

DİZİN