Mehmet Dağlar

Mehmet Dağlar, 01.11.1983 tarihinde Şanlıurfa’da doğdu. Öğrenim hayatına Şanlıurfa Ahmet Erseven İlköğretimokulu’nda başladı İlk ve ortaokulu burada tamamladı. Müteakiben 2001 yılında Şanlıurfa Davut Zeki Akpınar Lisesi’nden mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde başladığı yükseköğrenimini 2007 yılında tamamladı. Daha sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tarih Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Hasan Basri Karadeniz danışmanlığında hazırladığı “1571 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Gediz Nahiyesi” adlı teziyle Yüksek Lisansını bitirdi. Doktorasını 2017 yılında Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Doç.Dr. M. Bilal Çelik danışmanlığında hazırladığı ‘Şah Tahmasb’ın Dini Siyaseti’ adlı teziyle tamamladı. 2018 yılı Nisan ayından itibaren Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde Dr. Öğr.Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir kız çoçuğu babasıdır.

Yayınlanmış Kitapları