İzzet Bahar

Izzet Bahar 1953 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde lisans ve Boğaziçi Üniversitesinde lisans üstü eğitimini tamamlayarak 1977 yılında Y. Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. Uzun yıllar özel sektörde yönetici ve şirket ortağı olarak çalıştı. 2001 yılında yerleştiği A.B.D.’de Pittsburgh Üniversitesinde Religious Studies bölümüne devam ederek yüksek lisans diploması aldı. 15. Yüzyıl ile 20. Yüzyıl arasında yaşamış olan Yahudi tarihçilerin Osmanlı devletine ve Yahudi tebaasına yaklaşımını konu alan lisans üstü tezi 2008 yılında İsis Yayınları tarafından kitap olarak basıldı. Aynı üniversitede devam ettiği doktora programındaki bitirme tezi II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Türkiye’nin Yahudi sorununa yaklaşımı konusunda oldu. Söz konusu doktora tezi bazı ilavelerle 2015 yılında Routledge Yayınevi tarafından kitap olarak basıldı. Çeşitli dergilerde İngilizce ve Türkçe makalelerinin yayınlamasının yanı sıra, Bahar A.B.D, İspanya, Türkiye ve İsrail’de katıldığı konferanslarda sunumlarda bulundu.


Yayınlanmış Kitapları