Ortodoksiyi Aşmak: Sosyal Bilimler Kavşağında Şerif Mardin’e Bakmak

Bu çalışma, ilk baskısı 2014 yılında yayınlanan ve aynı başlığı taşıyan kitabın bir devamıdır. “Arşiv muhafaza etme” geleneğinin tam olarak yerleşmediği Türkiye’de, şahısların geride bıraktıkları şahsi evrakları, fotoğrafları, kitapları o şahsın vefatı; kurumların arşivleri ise “temizlik”, “tasfiye” gibi nedenlerle çöpe atılmakta veya hurda kâğıt olarak değerlendirilmek üzere kâğıt hurdacılarına satılmakta. Böylesi bilinçsiz ve hoyratça bir davranışla Türkiye’nin mazisi, büyük ölçüde yok olmaya devam etmekte. Derinlemesine bir kaynak taramasına dayanan bu çalışma sonucunda ortaya çıkan manzara son derece hazin. Resmî kurumlardan şahıslara kadar uzanan çok geniş bir yelpazede nice arşiv ve kütüphane dağılmış veya yok olmuş durumda. Bunların tamamıyla yok olmasını bir nebze durduranlar ise bunları hurdacılardan satın alarak koleksiyonerlere ve kütüphanelere satan sahaflar. Gözlerimizin önünde halen cereyan eden bu yok edilişi belgeleyen bu araştırma, yıllardan beri devam eden bu kültür tahribatını, derli toplu bir şekilde gözler önüne sermekte.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Bir Kıyımın, Bir Talanın Öyküsü - Hurdaya (S)Atılan Matbu ve Yazma Eserler, Evrak-ı Metrûkeler, Arşivler - II

Yazar:

Rıfat N. Bali

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 43

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

140

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-13-3

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

HARF DEVRİMİ'NİN ETKİLERİ

Vaka 1

Vaka 2

Vaka 3

Vaka 4

İKİNCİ BÖLÜM

ŞAHISLARIN TEREKELERİ

Behice Boran

Dr. Yüzbaşı Osman Şevki Bey

Necile Tevfik

Osman Hamdi Bey

Hattat Saim Özel

Safiye Ayla

Mehmet Hulusi Akyol

Tuluat Ustası Naşit Özcan

Org. Semih Sancar

Prens Sabahattin'in Terekesi

İran Başkonsolosluğu'nun Şoförü

Ali Fuat Türkgeldi'nin Terekesi

Sadeddin Arel Kütüphanesi ve Arşivi

Arslan Kaynardağ'ın Şahit Olduğu Tereke Satışları

Refi Cevat Ulunay'ın Hatırladıkları

Diğer Kayıplar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TASFİYE EDİLEN KÜTÜPHANELER

Doğan Gökkaya İlçe Halk Kütüphanesi

Rize İl Halk Kütüphanesi

Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi

Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi

Prof. Cavit Baysun'un Kütüphanesi

Velid Ebüzziya Kütüphanesi

Erzurum'da Yağmalanan ve Gasp Edilen Kitaplar

Akyazı Belediyesi

Göreme Belediyesi

Adana'da Bir Ortaokul Kütüphanesi

Eski Of Bölgesinde Yağmalamalar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi

Arif Müfid Mansel'in Kütüphanesi

Naci Fikret Baştak'ın Kütüphanesi

Edhem Hamdi Bey'in Kütüphanesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FİLM ARŞİVLERİ

İstanbul Belediyesi Film Deposu Yangını

İstanbul DGSA Film Arşivi Deposu Yangını

Ülkü Erakalın Arşivi

8 mm. Film Arşivleri

Atatürk'e Ait Bir Film

BEŞİNCİ BÖLÜM

ATILAN ARŞİVLER

İstanbul Üniversitesi Özlük Dosyaları Arşivi

Cumhuriyet Gazetesi Cam Negatif Arşivi

Trabzonspor'un Arşivi

İstanbul Üniversitesi Özlük Dosyaları Arşivi

Cumhuriyet Gazetesi Cam Negatif Arşivi

Trabzonspor'un Arşivi

Adli Tıp Kurumu Arşivi

Abdülhak Hâmid Tarhan Müzesi

Kahramanmaraş Adliye Arşivi

Adları Saklı Tutulmuş Kamu Kurumlarının Arşivleri

Altın Koza Şirketi'nin Arşivi

Emniyet Müzesi'ndeki Taklit Kaimenin Serüveni

Mersin Valiliği ve Mersin Belediyesi Arşivleri

ALTINCI BÖLÜM

İMHA EDİLEN KİTAPLAR

HIRSIZLIK VAKALARI

Mardin Süryani Kiliselerinden Çalınan İnciller

Ali Şir Nevai'nin Şiirlerinin Bulunduğu Yazma Eser

Sultan I. Murat'ın Divanı

Mevlüt Ceylan'ın Anıları

Osmanlı Devleti Döneminde Cereyan Eden İki Hırsızlık Olayı

Galatasaray Lisesi Kütüphanesi

Muallim Cevdet'in Raporu

Bursa'da Çalınan Kur'an

Trajik Bir Olay

Muzaffer Gökman'ın Anıları

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YURTDIŞINA SATILANLAR

Namık Kemal'in Hürriyet gazetesi

Müneccimbaşı Sadullah Efendi'nin Terekesi

Tevfik Fikret'in Şehname'si

Babalık Gazetesi – Konya

Topkapı Sarayı Müzesi'nden Alınıp Atina'ya Götürülen Vesikalar

DOKUZUNCU BÖLÜM

TABİİ AFETLER / YANGINLAR

Çırağan Sarayı Yangını

Milli Eğitim Bakanlığı Arşivi

Van İl Halk Kütüphanesi

Geyve İlçe Kütüphanesi

SONSÖZ

KAYNAKÇA

DİZİN