II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Beden Terbiyesi ve Sporunda Öncü Bir İsim: Selim Sırrı Tarcan (1874-1957)

Selim Sırrı Tarcan, 20. Yüzyıl Türkiye’sinde bilhassa beden terbiyesi ve spor alanında etkili olmuş önemli bir şahsiyettir. Yıkılmakta olan Osmanlı Devleti’nde ve onun mirası üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nde zihnen ve bedenen çöküntü yaşayan Türk toplumunu beden terbiyesi ve spor aracılığıyla ayağa kaldırmaya çalışmıştır. Bu eserde, Osmanlı Devleti ile Cumhuriyet Türkiye’si arasında geçiş döneminin şahitlerinden biri olarak, hem düşünceleri ile başkalarını etkilemiş bir aydın, hem de ülkede beden terbiyesi ve sporunun gelişiminde en büyük pay sahiplerinden biri olan Selim Sırrı Tarcan’ın hayatı ele alınmıştır. Yazarın eser ve makalelerinden yola çıkılarak hem Osmanlı Devleti'nde hem de Türkiye Cumhuriyeti’nde beden terbiyesi ve sporun gelişimine düşünceleriyle sağladığı katkıları ortaya koymak amaçlanmıştır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Beden Terbiyesi ve Sporda Öncü Bir İsim: Selim Sırrı Tarcan (1874-1957)

Yazar:

Mustafa Mutlu

Dizi Adı:

Tarih: 371

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

490

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-15-7

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM

SELİM SIRRI TARCAN'IN YAŞAMI (1874-1957)

Çocukluk ve Öğrenimi (1874-1897)

İzmir'deki Yaşamı (1897-1901)

İkinci Meşrutiyet'in İlanına Kadar İstanbul'daki Yaşamı (1901-1908)

İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet Dönemine Kadar Süren Faaliyetleri (1908-1923)

İsveç'teki Günleri

Yurda Dönüşü ve Faaliyetleri

Cumhuriyet Döneminde Selim Sırrı Tarcan

Selim Sırrı ve Olimpiyatlar

Son Dönem Hayatı ve Vefatı

II. BÖLÜM

SELİM SIRRI TARCAN'IN BEDEN TERBİYESİ VE SPOR ALANINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Beden Terbiyesi ve Spor Hayatında Selim Sırrı Tarcan

Eğitim Alanında Beden Terbiyesi ve Spor

İlmî Bir Vasıta Olarak Beden Terbiyesi

Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Beden Terbiyesi

Okul Çağındaki Çocuklarda Beden Terbiyesi

Üniversitelerde Beden Terbiyesi

Sağlık Alanında Beden Terbiyesi ve Sporun Etkisine Dair Düşünceleri

Erken Dönem Yaştaki Çocukların Sağlığında Beden Terbiyesi

Okul Sağlığında Beden Terbiyesi

Halk Sağlığında Beden Terbiyesi ve Spor

Kadın Sağlığı ve Güzelliğinde Beden Terbiyesi ve Spor

Yaşlı Sağlığında Beden Terbiyesi

Toplumsal Alanda Beden Terbiyesi ve Sporun Etkisine Dair Düşünceleri

Türkiye'de İdeal Vatandaş-İdeal Sporcu Bağlamında Spor Telakkisi

Spor Sahalarının ve Kulüplerinin Toplum Üzerindeki Etkisi

Bir Sosyal Kontrol Vasıtası Olarak Beden Terbiyesi ve Spor

Paramiliter-Militer Alanda Beden Terbiyesi ve Sporun Etkisine Dair Düşünceleri

Paramiliter Bir Örgütlenme Olarak İzci Ocakları

Paramiliter Bir Örgütlenme Olarak Osmanlı Genç Dernekleri

Militer Alanda Beden Terbiyesi ve Spor

III. BÖLÜM

SELİM SIRRI TARCAN'IN EDEBİ YÖNÜ İLE EĞİTİM VE SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAMA DAİR DÜŞÜNCELERİ

Selim Sırrı Tarcan'ın Edebi Yönü

Selim Sırrı Tarcan'ın Yazarlığı ve Eserleri

Yazarlığı

Eserleri ve Basın Faaliyetleri

Dergicilik Faaliyetleri

Hatipliği ve Hikâyeciliği

Eğitim Alanındaki Düşünceleri

İlkokullarda Eğitim Yöntemi

Toplumun Eğitimi

Askerin Eğitimi

Sosyo-Kültürel Yaşama Dair Düşünceleri

Tarcan'ın Yurtiçi-Yurtdışı Sosyo-Kültürel Faaliyet ve Gezileri

Kültürel Alandaki Düşünceleri

Halk Dansları ve Tarcan Zeybeği

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN