Türk Tiyatrosu Tarihyazımı ve Avrupalı Şarkiyatçılar

Türk Tiyatrosu Tarihyazımı ve Avrupalı Şarkiyatçılar, on dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın ilk yarısında, başta İstanbul ve Anadolu olmak Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinde dilbilim, edebiyat, halkbilim, filoloji, ilahiyat, antropoloji ve etnoloji gibi çeşitli alanlarda araştırmalar yapmış ve özellikle Türk tiyatrosu üzerine uluslararası nitelikte bilimsel çalışmalar üretmiş Avrupalı şarkiyatçılara ağırlık vererek Batılılaşma, şarkiyatçılık (Doğubilim) ve Türkoloji etkisinde değişen tarih ve tiyatro düşüncesi ile Türk tiyatrosu araştırmalarının ilk örneklerini ve Türk tiyatrosu tarihyazımının gelişimini inceler.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Türk Tiyatrosu Tarihyazımı ve Avrupalı Şarkiyatçılar

Yazar:

Nazlı M. Ümit

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 46

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

326

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-18-8

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

I. BATI'DA TİYATRO TARİHYAZIMI

Bir Disiplin Olarak Tiyatro Çalışmaları ve Tiyatro Tarihi

Metin ve İcra

Ulusların ve Halkların Tiyatroları

Tiyatronun Kökenleri: "Eski Yunan'dan Bu Yana"

Bilimsel Bir Çalışma Alanı Olarak Theaterwissenschaft

Bir İlk Örnek Olarak Theatriké Historia

Kültürel, Antropolojik ve Performatif Yaklaşımlar

Doğu Tiyatrolarının Keşfi: Tiyatro Araştırmalarında Şarkiyatçı Dönemler

II. TÜRK TİYATROSU TARİHYAZIMININ GELİŞİMİ

Şarkiyatçılık ve Türkoloji Etkisinde Türk Tiyatrosu Düşüncesi

On dokuzuncu Yüzyıl Tartışmaları: "Bizde Tiyatro Var mı? Yok mu?"

Türk Tiyatrosu Tarihinin İlk Betikleri

Türklerde İptidai Tiyatro: Asyaî Ananeler ve Anadolu

İslam ve Türk Tiyatrosu

Kitapsız Tiyatro-Perdeli Tiyatro: Halk Temaşası ve Tiyatronun Tekâmülü

III. AVRUPALI ŞARKİYATÇILAR VE TÜRK TİYATROSU ÇALIŞMALARI

Avrupalı Şarkiyatçılar ve Türk Tiyatrosu Çalışmaları

Ignácz Kúnos (1862-1945)

Georg Jacob (1862-1937)

Felix von Luschan (1854-1924)

Adolphe Thalasso (1857? - 1919)

Hellmut Ritter (1892-1971)

Nikolay Nikolayeviç Martinoviç (Nicholas Martinovich, 1883-1954)

Theodor Menzel (1878-1939)

Karl Süssheim (1878-1947)

Theodor Seif (1894-1939)

Alessio Bombaci (1914-1979)

Otto Spies (1901-1981)

Herbert Wilhelm Duda (1900-1975)

Değerlendirme

KAYNAKÇA

DİZİN