Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Denizcilik Sektörünün Ekonomi Politiği

1920’lerin başlarından 1940’ların sonlarına uzanan Erken Cumhuriyet Dönemi’nde bir birikim modeli olarak milli iktisat anlayışının birçok sektör özelinde ve Türkiye ekonomisi genelinde olduğu gibi denizcilik sektörünü de biçimlendirdiği anlaşılmaktadır. Alınan kararlar ve yapılan kurumsal düzenlemeler, yani bu dönemde egemen olan denizcilik sektörüne ilişkin ekonomi-politik, sonraki dönemlerde ve hatta bugün dahi denizcilik sektörü üzerinde etkili olur. Başka bir ifadeyle denizcilik sektörünün dünü ve bugününü anlamak; yarınına dair düşünce ve görüşler üretmek için Erken Cumhuriyet Dönemi’nde denizcilik sektörünün ekonomi-politiğini incelemek önem taşır. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde milli iktisat anlayışı paralelinde kabotaj uygulaması ve diğer önlemlerle yabancıların rekabetinden korunan denizcilik sektöründe yerli girişimcilerin var olma imkânı bulduğu görülür. Ancak bu politikanın sektöre, ekonomiye ve ülkeye maliyeti vardır. Osmanlı Devleti’nde kapitülasyonların belirlediği koşulların çizdiği tablonun aksine, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde milli iktisat anlayışının çerçevesini çizdiği denizcilik sektörü yabancı sermayeye kapalıdır ve en büyük aktör devlettir. Devletin yanı sıra yerli şirket ve kişiler de sektörde faaliyet gösterirler. En temel sorununu sermaye birikiminin yetersizliği oluşturan Türkiye ekonomisinde, yabancıların rekabetine kapalı tutulan denizcilik sektöründe, devletin ve özel girişimcilerin gereken yatırımları yapacak kaynakları ise ülke ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde değildir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Denizcilik Sektörünün Ekonomi Politiği

Yazar:

Murat Koraltürk

Dizi Adı:

Tarih: 373

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

114

Ebat:

16 x 24 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-20-1

İçindekiler

ŞEKİLLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

1. KABOTAJ UYGULAMASI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAŞANAN DENİZ KAZALARININ OLUŞUMUNA ETKİLERİ

Deniz Kazasının Tanımı ve Nedenleri

Kazalar ve Nedenleri

Korunaklı Liman Sorunu

Ticaret Filosunun Yaşlı Gemilerden Oluşması

Taşıma Kapasite Açısından Ticaret Filosunun Yetersiz Olması

Denizcilik Kültürü ve Gemi Adamlarının Yetersizliği İddiası

Sermaye Birikimi Aracı Olarak "Kabotaj Kanunu"

2. İKTİSADİ DEVLETÇİLİK, ŞİLEPÇİLİĞİN GELİŞMESİ VE SOSYETE ŞİLEP'İN KURULUŞU

Denizcilik Sektöründe Devlet Tekelinin Oluşumu i

Şileplere Duyulan İhtiyacın Artması

Sosyete Şilep TAŞ'nin Kuruluşu

3. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA DENİZ ULAŞIMININ SORUNLARI VE KÖMÜR NAKLİYESİ

Savaş ve Deniz Ulaşımı

Deniz Ulaşımında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Çabaları

Seyrüseferin İzne Tabi Olması ve Şileplerin Geri Dönüşü

Gece Seyri Yasağı ve Kıyıya Paralel Seyir Uygulaması

Liman ve Diğer Altyapı Yetersizliği

Savaştan Kısa Bir Süre Önce Filoyu Büyütme Çabaları

Savaş Sırasında Filoya Katılan Gemiler

Şilepçilik, Yabancı Bayraklı Gemi Kiralama ve Diğer Önlemler

Kömür Üretimi ve Tüketimi

Kömür Nakli

4. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ERTESİ ABD'DEN GEMİ ALIMI VE ZİNCİRKIRAN KOMİSYONU'NUN FAALİYETLERİ

Savaş Ertesi Ticaret Filosunu Büyütme Çabası

Komisyonun İsveç ve İngiltere'den Yaptığı Satın Alımlar

Komisyonun ABD'deki Faaliyetleri

Satın Alınan Gemilerin Özellikleri

Kömürlü Yerine Mazotlu Gemilerin Tercih Edilme Nedenleri

"Victory" Tipi Gemilerden Vazgeçilmesi

Satın Alma Tercihinde Yaş Etkeninin Rolü

Bir Geminin Satın Alınma "Hikâyesi"

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN